Unge i dialog

Dialogsenteret i Stavanger har etablert et eget Ungdomsprosjekt - Unge i Dialog. Ungdomskoordinatorene Fatema al-Musawi og Frida Ripland Moberg er engasjert i 20% stilling hver. Vi mobiliserer ungdom som ønsker å lære mer om religions- og kulturdialog.

Frida Ripland Moberg er student ved UiS og er engasjert i en 20% stilling fra høsten 2018 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog" - sammen med Fatema.

Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog" ble etablert høsten 2016. Gjennom skolebesøk og studentarrangementer bidrar vi til et sterkere engasjement og en større forståelse for dialog, samarbeid og mangfold.

Fatema al-Musawi er student ved UiS og er engasjert i en 20% stilling fra mars 2017 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog".

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom