Unge i dialog

Dialogsenteret i Stavanger har etablert et eget Ungdomsprosjekt - Unge i Dialog. Ungdomskoordinator Fatema al-Musawi er engasjert i 20% stilling. Vi mobiliserer ungdom som ønsker å lære mer om religions- og kulturdialog.

I 2014 og 2016 engasjerte Dialogsenteret ungdom til kurs i religions- og kulturdialog. Nye tilbud vil bli lansert av Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog", etablert høsten 2016.

Fatema al-Musawi er engasjert i en 20% stilling fra mars 2017 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog".

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom