Unge i dialog

Dialogsenteret i Stavanger har etablert et eget Ungdomstiltak - Unge i Dialog. Ungdomskoordinatorene Frida Ripland Moberg og Mariam Sediqi er engasjert i 20% stilling hver. Vi mobiliserer ungdom som ønsker å lære mer om religions- og kulturdialog.

Frida Ripland Moberg er student ved UiS og er engasjert i en 20% stilling fra høsten 2018 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog" - sammen med Fatema.

Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog" ble etablert høsten 2016. Gjennom skolebesøk og studentarrangementer bidrar vi til et sterkere engasjement og en større forståelse for dialog, samarbeid og mangfold.

Mariam Sediqi er student ved UiS og er engasjert i en 20% stilling fra august 2019 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog".

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom