Kursprogram for ungdom

I 2014 og 2016 engasjerte Dialogsenteret ungdom til kurs i religions- og kulturdialog. Nye kurs vil bli lansert av Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog", etablert høsten 2016.

Vi har satt opp et enkelt og konkret kursprogram for muslimer, kristne, baha'i, humanister og andre. 9 ungdommer deltok på kurset i 2014, 3 fra hvert livssyn, og ungdommene møttes til fire ettermiddagsamlinger, 1 lørdag og en studietur til Stockholm. Vi satset på omtrent samme opplegg i 2016, med deltakelse også fra baha'i-samfunnet. Programmet lar hvert livssyn presentere seg selv, samtidig som det blir lagt stor vekt på praktiske dialog-øvelser.

Etter at kurset er gjennomført deltar ungdommene på skolebesøk, for å dele erfaringer fra og kunnskap om dialog. Bildet er fra Steinerskolens videregående skole.

Kursene var svært vellykket. Vi håper dette kan bli en fast tradisjon der vi også åpner for flere religioners deltakelse i programmet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom