Tilbud for ungdom

I 2014 og 2016 engasjerte Dialogsenteret ungdom til kurs i religions- og kulturdialog. Nye tilbud vil bli lansert av Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog", etablert høsten 2016.

Vi har satt opp et enkelt og konkret kursprogram for muslimer, kristne, baha'i, humanister og andre. 9 ungdommer deltok på kurset i 2014, 3 fra hvert livssyn, og ungdommene møttes til fire ettermiddagsamlinger, 1 lørdag og en studietur til Stockholm. Vi satset på omtrent samme opplegg i 2016, med deltakelse også fra baha'i-samfunnet. Programmet lar hvert livssyn presentere seg selv, samtidig som det blir lagt stor vekt på praktiske dialog-øvelser.

Etter at kurset er gjennomført deltar ungdommene på skolebesøk, for å dele erfaringer fra og kunnskap om dialog. Bildet er fra Steinerskolens videregående skole. Kursene var svært vellykket. 

I 2018 satser vi på studentsamlinger, åpne temakvelder og skolebesøk. Ved behov gjennomfører vi også nye kurs der vi også åpner for flere religioners deltakelse i programmet.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom