Tilbud for ungdom

Ungdomsprosjektet "Unge i Dialog" ble etablert høsten 2016. Gjennom skolebesøk og studentarrangementer bidrar vi til et sterkere engasjement og en større forståelse for dialog, samarbeid og mangfold.

I 2019 satser vi på studentsamlinger, åpne temakvelder og skolebesøk. Ved behov gjennomfører vi også nye kurs der vi inviterer deltakere fra flere religioner og livssyn.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom