Ungdomskoordinator Fatema

Fatema al-Musawi er engasjert i en 20% stilling fra mars 2017 som ungdomskoordinator for prosjektet "Unge i Dialog".

Fatema er muslim. Hennes forgjenger som ungdomskoordinator var medlem av HEF (Humanetisk Forbund). Med en prest som sjef snakker vi om dialog i praksis!

Prosjektet "Unge i Dialog" tar sikte på å bygge en egen nettverksbasert ungdomsaktivitet på tvers av ulike livssyn, der målgruppen er ungdom mellom 16 og 30 år. Fatema kan kontaktes på mobil 4890 9148, eller på epost <fatema@kirkeligdialogsenter.no>.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom