Bergen>Aktiviteter>Dialogkveld

Dialogkveld

[Dessverre har dialogkveldene blitt satt på pause grunnet korona]

I dialoggruppen møter unge (17 til 30) mennesker fra Bergen hverandre ansikt-til-ansikt for å delta i dialog.
I motsetning til debatt er dialogen en samtale hvor målet ikke er å konvertere eller omvende den andre til min overbevisning, men heller forsøke å lytte til og forsøke å forstå den andres overbevisning. Dette betyr ikke at du trenger å fortrenge din egen overbevisning, for skal dialog fungere må alle parter være villige til å lytte.

Målet er først og fremst gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Dette utelukker ikke muligheten for at dialogens deltagere blir forandret i prosessen, men legger til rette for at slike eventuelle forandringer skjer frivillig og autonomt. Her er det samtaler med en god balanse mellom å lytte til den andre og fortelle om seg selv.

Dialoggruppen avholder månedlige kveldssamlinger med ulike temaer og gratis matservering. Alle som kommer kan mulighet til å være med å bestemme hvilke temaer som blir tatt opp. Eksempler på temaer vi har tatt opp er; kjønn, kvinnesyn, religionsfrihet, Gudsbilder, døden og mer..
 

W3Schools
Følg oss på Facebook eller se på vår kalender for å få med deg fremtidige dialogkvelder! 

 

Ole Thomas Lindebø
Epost: inter@kirkeligdialogsenter.no
Telefon: 92 62 19 13
Facebook messenger: m.me/Intertrosoglivssynsdialogbergen

 

Powered by Cornerstone