Inter forteller

Vi skaper undring, toleranse og respekt blant mennesket med ulike tro og livssyn!

Inter er en gruppe unge voksne som brenner for dialog. Vi holder forestillinger for VGS skoler og andre, med mål om å løfte frem mangfoldet og stimulere til selvrefleksjon.

Hva består arbeidet i:
Som «forteller» vil du gi en kort fortelling (ca 700 ord) om ditt forhold til din tro / livssyn. Fortellingen din vil besår av fire faser; barndom, ungdom, voksen og nåtid.

 • Barndom
  Var din tro et tema? (minner, erfaringer). Ble du påvirket av andre? (foreldre, omgangskrets, miljø, kultur).
 • Ungdom
  Økt bevisthet ovenfor din religion/livssyn? (beviste valg, økt selvstendighet, nysjerrighet, utfordringer, skole).
 • Voksen
  Påvirket det hvordan du så på deg selv? (identitet, meningen med livet, relasjoner til andre)
 • Nå tid
  Hva er ditt forhold til tro / livssyn i dag? (usikkerhet, målrettet, undrende, fundament)
  For noen er Voksen og Nåtid samme periode, i så fall kan du bruke nåtiden til å gi et inblikk i hva som engasjere deg i dag; det er viktig for meg å, jeg ønsker å lære mer om, jeg arbeider med [...].

De erfaringene du har kan bety mye for andre, du gir stemme til mangfoldet og er med å skape dialog om hvordan tro og livssyn kan se ut i praksis.
Vi hjelper deg med å formulerer fortellingen din ut i fra dine egne livserfaringer. Hver av fasene varer i ca 5 minutter. Videoklipp fra en av våre forestillinger: youtu.be/gJNF1tgi3sQ

Fra en av våre fortellere:
" Det har vært spennende … da har jeg sett på ansiktene (til elevene), de hadde nysgjerrighet, de stilte oss mange spørsmål … Jo, de har religionsfag på skole, men når de har … mennesker (som) forteller om forskjellige historier, de kan se forskjeller … for på skolen det er kun teorier … men (når de møter en med) andre bakgrunner: hvem er det?
De (har en sånn) nysgjerrighet … Det har vært spennende egentlig å dele med dem min historie … de skal bli nysgjerrige, og jeg også
" (1)

Sammen med 2 til 3 andre fortellere vil dere fortelle om hver av fasene i rekkefølge slik at de fortellingene får utdype og speile hverandre.


Dialogrunden:
Etter fortellingene er ferdig vil det bli en kort pause før vi går videre til dialogrunden. Her får tilskuerne (elevene) stille spørsmål til fortellerne eller til gruppen til helhet, om deres erfaringer, praksiser og synspunkter. Prosjektleder vil være med å besvare spørsmålene, samt sikre og støtte om dialogen slik at alle føler seg konfirtable. Vi understreker at vi hverken er teologer, imamer eller andre autoriteter. Dvs; vi svarer etter beste evne.
Målet er ikke å evangelisere eller overbevise, men å gi et innblikk i hvordan tros- og livssyn kan se ut i praksis, hvordan det leves og erfares. Du skal slippe å måtte forsvare eller på andre vis svare for andres meninger og handlinger. Det er lov til å være og tenke forskjellig, å ha ulike praksiser og ulike meninger.


Hvorfor bli forteller?
Gjennom å sette ord på egne erfaringer og egen historie, vil du få en økt bevissthet ovenfor din egne trosvandring og dine egne forutsetninger. Refleksjonene som skaper økt trygghet overfor egne valg og økt selvtillit i møte med mennesker. Dette er god ledertrening så vel som en unik mulighet til personlig vekst. Gjennom møte med elever og andre, vil du oppleve at dine erfaringer også kan bety noe for andre. Det er givende og meningsfullt arbeid som endrer holdninger og skaper undring.

" Jeg syntes det var veldig behagelig for min egen del. Spesielt på to måter. Det ene at min fortelling ble fordypet av de andres fortelling, og omvendt. (Den fikk en) sterkere funksjon fordi den stod sammen med andre fortellinger. Når jeg har sett likheter og ulikheter, ser jeg klarere hva som er spesielt med min fortelling og hva som er universelt [...] " (2)


Hva får du:

 • Du vil mota honorar på 1500,- pr forestilling du deltar i. Hver forestilling innebærer 2 til 3 timers arbeid totalt (ikke inkludert opplæring), med opptil tilgjengelig 3 arbeidsoppdrag i månden.
 • Du vil motta veiledning i hvordan du skal formidle og fremføre din fortelling av drama og teater lektor Mette Bøe Lyngstad.
 • Mulighet for samtale og oppfølging i forkant og etterkant av forestillingene.
 • Attest etter 3 fremførte forestillinger.


Hvem søker vi:

 • Vi søker personer mellom 17 og 30 år, med et reflektert forhold til egen tro eller livssyn som har et ønske om støtte opp om mangfoldet og oppfordre til dialog.
 • Vi ønsker at Inters forestillinger skal representere et mangfold av tros- og livssynsretninger; Ateist, hinduist, kristen, muslim, nyreligiøs og mer. Om du er usikker på hvilken "kategori" ditt tros- eller livssyn passer inn i er det også greit. Først og fremst vandringen din og erfaringene dine vi ønsker. Ikke svarene, men dialogen.

  Poenget er ikke å ha klare svar, men å skape dialog omkring de ulike perspektivene.

 

HTML tutorial

 

Ta kontakt!
Om dette viker interessant ta kontakt med prosjektleder Solveig Westermoen for en uforpliktende samtale.
E-post: inter@kirkeligdialogsenter.no
Messenger: LINK
Telefon: 41647396


Yvonne Margaretha Wang er religionsforsker og har fulgt Inter prosjektet fra begynnelsen. I sin forskning utførte hun flere dybde intervjuer med fortellere og elever. Intervju utdragene overfor er tatt fra henne kollaborativ rapport om; "Religion og etikk i skole og barnehage". Kapittel 7 omfatter intervjuer og perspektiver omkring Inters arbeid, som du kan lese mer her; LINK

1: Kapittel 7. s.196
2: Kapittel 7. s.195

Powered by Cornerstone