Bergen>Aktiviteter>Inter>Praktisk informasjon

Praktisk Informasjon

Tidsomfang:
Introdusjonen og forestillingen har et tidsomfang på rundt 1 time. Vi anbefaler at det også at det settes av 1 time til dialogrunden.
Forestillingen kan selvsagt tilpasses avhengig av tiden som er tilgjngelig, men vil være på minimum på 1 time.


For å gjennomføre en forestilling trenger vi:

 • Minimum 2 mikrofoner (avhengig av lokale).
 • Prosjektor (kan unlates).
  Opplys gjerne hvilke kabeltype som brukes for å koble til prosjektoren (HDMI kabel er foretrukket).
 • Lydanlegg med mulighet til å spille av egen musikk.
 • Stitteskoler ("Barstoler" er foretrukket).
 • Tlf-nummer og kontaktperson.
 • Ca antall tilskuere.

Annet:

 • For å sikre opp om forestillingens dialogiske mangfold vil hver forestilling ha minst 1 kristen og 1 muslimsk forteller.
 • Hvis det er mulig, ønsker vi gjerne tilgang til lokalet 1 time i forkant av forestillingen.
 • For skoler: Vi erfarer at dialogrunden kommer raskere i gang hvis elevene har drøftet mulige spørsmål på forhånd. Vi har også en powerpoint-slide med mulige inngangspørsmål som kan brukes under dialogrunden. 
 • Avhengig av tilskuertallet kan det være lurt å ha en portabel mikrofon som kan sendes rundt under dialogrunden. Har dere en mikrofon ansvarlig som kan sende denne rundt i rommet gjør dette dialogrunden enda bedre.Dette er imidlertid bare en anbefaling.
 • Ved lengre reiser ber vi om å få dekket eventuelle reisekostnader.
 • Vi ønsker gjerne en tilbakemelding etter forestillingen og hadde satt stor pris på om kunne fylle ut et lite tilbakemeldingsskjema: LINK

 

Kontakt:
Solveig Westermoen

Inter@kirkeligdialogsenter.no
41 64 73 96

Powered by Cornerstone