Bergen>Nyheter >"Bergensmodellen" på asylmottak
"Bergensmodellen" på asylmottak

"Bergensmodellen" på asylmottak

PREST OG IMAM SIDE OM SIDE MED
UNDERVISNING PÅ ASYLMOTTAKET PÅ LANDÅS

«Bergensmodellen» videreutvikles i samarbeid med UDI regionkontor vest 

Onsdag 13. april gjenoppstartet imam Ladif A. Ahmed (Bergen moské) og dialogprest Marianne B. Gammelsæter (Kirkelig dialogsenter Bergen) undervisningsprogrammet ved asylmottaket på Landås. Alle beboerne på mottaket er invitert til undervisning om tro og religion i Norge. Opplegget er et samarbeid mellom UDI regionkontor vest, Kirkelig dialogsenter Bergen og Bergen moské, og denne gangen asylmottaket på Landås. - Kunnskap om religion og viljen til dialog er avgjørende for å leve fredelig sammen både nasjonalt og i verden, sier imamen og presten. - I den situasjonen vi er i, med mange nye asylmottak på Vestlandet, er det helt nødvendig å ta tak i disse utfordringene nå, sier dialogprest Marianne B. Gammelsæter.

Undervisningsprogrammet, som omtales som «Bergensmodellen», ble tidligere prøvd ut et par steder i Hordaland. Nå er planen at programmet skal videreutvikles og styrkes, og muligens tas i bruk flere steder i landet. - Det har også en veldig stor symboleffekt at en prest og en imam, iført henholdsvis presteskjorte og imamdrakt, står side om side og har denne undervisningen, understreker Abdiladif A. Ahmed.

Innholdet dreier seg om viktige rettigheter for trosutøvelse i Norge. Det handler blant annet om religionsfrihet og retten til å konvertere. Det blir også en orientering om felleserklæringene mot religiøs ekstremisme og mot vold i familien og i nære relasjoner. Til slutt presenteres det religions-dialogiske arbeidet som i Bergen kom i stand etter Utøya-tragedien i 2011; «Samråd for tros- og livssyn i Bergen» (STL Bergen) med de 18 ulike tros- og livssynssamfunnene som er representert i Bergen. En kontaktliste for disse blir delt ut, slik at de som er på mottaket kan ta kontakt om de ønsker. 

Les også
Yoga i Bergen Domkirke 2024 Hjertelig velkommen til GRATIS Kirkeyoga i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre...
Les mer
8.mars 19-20 i Johanneskirken holdes en gudstjeneste i solidaritet med kvinner over hele verden MER INFO KOMMER 8.marsgudstjenesten er mye mer enn en vanlig gudstjeneste. Gudstjenesten...
Les mer
Kristen meditasjon i Johanneskirken midt i Bergen sentrum. Gratis og åpent for alle. «Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest...
Les mer
Vi har en lang tradisjon for å arrangere trosvandringer til ulike tro- og livssynssamfunn i Bergen, og i år er ingen unntak. På disse vandringene får vi komme på innsiden...
Les mer
En del av vårt arbeid for å dempe spenninger i samfunnet, og mellom tro- og livssynssamfunn er å sørge for at det er åpne plattformer der man kan ha besøk på "hjemmebane"....
Les mer
Årets Alternativmesse i Bergen begynner å ta form, og vi er til stede også denne gang for å fremme dialog, åpenhet og omsorg. Messen består av ulike foredrag, workshop,...
Les mer
Bli med Kirkelig Dialogsenter Bergen på et kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år, og består av tre...
Les mer
«Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Det er både sunt og nyttig å trekke seg tilbake for...
Les mer
Hjertelig velkommen til GRATIS yogagudstjeneste i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss...
Les mer
Kunstneren Cao Zaifei kommer på besøk med foredrag og utstilling i Bergen Domkirke 2. september, 16:00 til 17:30. UTSTILLINGEN VIL VÆRE TILGJENGELIG I DOMKIRKEN FRA 1.-3.SEPTEMBER 1.sept:...
Les mer
Powered by Cornerstone