Bergen>Nyheter >"Bergensmodellen" på asylmottak
"Bergensmodellen" på asylmottak

"Bergensmodellen" på asylmottak

PREST OG IMAM SIDE OM SIDE MED
UNDERVISNING PÅ ASYLMOTTAKET PÅ LANDÅS

«Bergensmodellen» videreutvikles i samarbeid med UDI regionkontor vest 

Onsdag 13. april gjenoppstartet imam Ladif A. Ahmed (Bergen moské) og dialogprest Marianne B. Gammelsæter (Kirkelig dialogsenter Bergen) undervisningsprogrammet ved asylmottaket på Landås. Alle beboerne på mottaket er invitert til undervisning om tro og religion i Norge. Opplegget er et samarbeid mellom UDI regionkontor vest, Kirkelig dialogsenter Bergen og Bergen moské, og denne gangen asylmottaket på Landås. - Kunnskap om religion og viljen til dialog er avgjørende for å leve fredelig sammen både nasjonalt og i verden, sier imamen og presten. - I den situasjonen vi er i, med mange nye asylmottak på Vestlandet, er det helt nødvendig å ta tak i disse utfordringene nå, sier dialogprest Marianne B. Gammelsæter.

Undervisningsprogrammet, som omtales som «Bergensmodellen», ble tidligere prøvd ut et par steder i Hordaland. Nå er planen at programmet skal videreutvikles og styrkes, og muligens tas i bruk flere steder i landet. - Det har også en veldig stor symboleffekt at en prest og en imam, iført henholdsvis presteskjorte og imamdrakt, står side om side og har denne undervisningen, understreker Abdiladif A. Ahmed.

Innholdet dreier seg om viktige rettigheter for trosutøvelse i Norge. Det handler blant annet om religionsfrihet og retten til å konvertere. Det blir også en orientering om felleserklæringene mot religiøs ekstremisme og mot vold i familien og i nære relasjoner. Til slutt presenteres det religions-dialogiske arbeidet som i Bergen kom i stand etter Utøya-tragedien i 2011; «Samråd for tros- og livssyn i Bergen» (STL Bergen) med de 18 ulike tros- og livssynssamfunnene som er representert i Bergen. En kontaktliste for disse blir delt ut, slik at de som er på mottaket kan ta kontakt om de ønsker. 

Tekst: Yvonne Margareta Wang
Publisert 13.04.2017
Les også
God morgen til alle sammen! Vi arbeidet fra hjemmekontorene våre med å skape nytt kunnskaps materiale og samle menneske sammen i dialog. Ta gjerne kontakt hvis du vil...
Les mer
Artikler fra Tek.no om skyhøye priser på web-kamera og manglende tilgang på elektronisk utstyr skaper utfordringer for hjemmekontor løsninger. Derfor har vi satt sammen en...
Les mer
Stord Kirkeakademi inviterte til en interessant kveld med dialog om grunnlovens §2 og vår felles kristne og humanistiske arv. Dialogen mellom May Bente Stuart Matre fra Bergen...
Les mer
Powered by Cornerstone