Bergen>Nyheter >Mange spør hvor grensene går
Mange spør hvor grensene går

Mange spør hvor grensene går

Laugerud og Laursen svarer om kristen meditasjon

At meditasjonen hadde gått så totalt i glemmeboken i Vesten at østlige meditasjonsformer virket som noe nytt, fremmed og ikke-kristent, er en tragedie, uttalte Anna Ramskov Laursen i avisen Dagen, kort tid før Kirkelig dialogsenter Bergens seminar om kristen meditasjon.  

«I den første latinske Bibelen fra slutten av 300-tallet, brukes ordene meditere eller meditasjon 46 ganger.»


Anna Ramskov Laursen er prest, meditasjonsleder og forfatter. Hennes bok Veier til helhet - lær å meditere i kristen tradisjon (2013) var en viktig del av Areopagos sitt store meditasjonsprosjekt.

 

Ordene «meditere» og«meditasjon» kommer av det latinske «meditatio». I den første latinske Bibelen fra slutten av 300-tallet, brukes ordene meditere eller meditasjon 46 ganger. I norske bibelutgaver brukes andre ord. For eksempel «grunne på», skriver hun i debattinnlegget «Meditasjon – også for kristne», noen dager før Kirkelig dialogsenters meditasjonsseminar.

Lei av at kristne «tøyer grensene»

Laursens innlegg var et svar på forkynneren Annie Schaugs advarsel til kristne mot meditasjon, yoga og det hun kaller «åndelig forvirring» i samme avis. Schaug «er lei av at kristne skal tøye grensene» i retning buddhistisk og nyåndelig retning,  og lurer på om det handler om kjedsomhet.

 I så fall trenger de å få et nytt møte med Jesus slik at de blir fornøyde med den eneste sanne Gud, sier hun.

Hvor går grensene?

Mange spør hvor grensene går mellom kristen tro, buddhisme og nyåndelighet, svarer Tore Laugerud i i kronikken «Buddhisme, nyåndelighet og kristen tro – duell eller åpent møte?». Presten og lederen for seksjon Norge i Areopagos mener at spørsmålet er forståelig fordi det speiler et allmennmenneskelig behov for klarhet, forutsigbarhet og kontroll. Dette behovet blir ikke mindre i en postmoderne tid, der mange opplever at mye flyter.

«Som kristne tror vi på en grenseløs Gud»

 Men som kristne tror vi på en grenseløs Gud. Hvordan kan vi da spørre om hvor grensene for troen vår går og forvente å finne svar på det? I den grad spørsmålet har noe svar, så må det være at grensen er i sentrum: i Jesus Kristus, han som bryter gjennom alle grenser.

Laugerud mener at meditasjon, yoga og lignende praksiser ikke er farlige i seg selv. De må, på linje med kristen trospraksis, bedømmes ut fra sammenhengen de foregår i og hva de skaper i folks liv – positivt eller negativt.  

 

 

Les også
Årets Alternativmesse i Bergen begynner å ta form, og vi er til stede også denne gang for å fremme dialog, åpenhet og omsorg. Messen består av ulike foredrag, workshop,...
Les mer
Bli med Kirkelig Dialogsenter Bergen på et kurs i kristen meditasjon i Johanneskirken. Dette kurset er rettet mot studenter og unge voksne opp til 35 år, og består av tre...
Les mer
«Pusterom» er kristen meditasjon med faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Det er både sunt og nyttig å trekke seg tilbake for...
Les mer
Hjertelig velkommen til GRATIS yogagudstjeneste i Bergen domkirke SISTE MANDAG i måneden kl. 19-20! Under domkirkens hvelv skal vi legge ut våre yogamatter og la oss...
Les mer
Kunstneren Cao Zaifei kommer på besøk med foredrag og utstilling i Bergen Domkirke 2. september, 16:00 til 17:30. UTSTILLINGEN VIL VÆRE TILGJENGELIG I DOMKIRKEN FRA 1.-3.SEPTEMBER 1.sept:...
Les mer
20.- 24.september arrangeres Bergen kirkeautunnale– en festival for kirkemusikk, arrangeres årlig over fem dager i slutten av september. I festivalen møtes tradisjonell og nyskapende...
Les mer
Her får du en rask oversikt over hva som skjer i regi av dialogsenteret i Bergen våren 2023 i tillegg til foredrag, nettverksbygging og konferanser. 8.mars gudstjeneste...
Les mer
Johanneskirken 18:00 - 19:30 Ingen forhåndspåmelding og gratis. Dialogprest Nobu er personlig svært interessert i klostertradisjonen i øst og vest, og tenker ofte på hvordan...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) søker nye fortellere medulik religiøs og kulturell bakgrunn til skoleforestillingen “Min tro”. Forestillingen “Min tro” baserer seg på fortellerens...
Les mer
Kirkelig Dialogsenter Bergen vil være til stede i Trondheim, og håper flere av våre samarbeidspartnere, venner og bekjente vil være med oss på disse flotte dagene. Les mer...
Les mer
Powered by Cornerstone