Bergen>Nyheter >Betraktninger over søndagens prekentekst
Betraktninger over søndagens prekentekst

Betraktninger over søndagens prekentekst

Marias budskapsdag

En hilsen av dialogprest Nobukazu Imazu

Det er Marias budskapsdag i dag. Jeg erfarer at det er en stor ære for meg som dialogprest å feire kveldsmesse i Mariakirken. Og jeg ble så fasinert av det alterskapet der som sannsynligvis er laget i Tyskland på slutten av 1400-tallet. I midten finner vi Maria med barnet, og rundt dem ser vi engler, apostlene og helgener.

I en gammel tekst fra den eldste kirken står det om Maria slik:
«Verdig og rett det er prise deg salig, Gudføderske, du evig salig og alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske, deg høylover vi

Maria som fødte Gud, ble høyt aktet og æret i den eldste kirken. Men hvorfor brukte Gud henne som et viktig redskap til velsignelse for menneskeslekten? Fordi hun var from og god i seg selv? For at hun ba til Gud om at Han måtte bruke henne til velsignelse?

Nei, fordi hun var så ydmyk i seg selv. Hun trodde ikke at hun kunne bli brukt av Gud i det hele tatt. Hun ble så overrasket da en engel besøkte henne med et budskap. Det står i Luk 2, 28 – 29: Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.

Jesus sier i Matt 5, 28: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.» De som kjenner seg små og hjelpeløse i seg selv, finner Guds nåde. Derfor sier engelen til Maria: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.» (Luk 1, 30). Kanskje dette er et stort paradoks at ydmyke mennesker blir så modige og sterke i Gud? Guds allmektige kraft kommer over slike mennesker. Den hellige ånd kom over Maria og Den høyestes kraft overskygget henne for at hun kunne uføre Guds store gjerning for hele menneskeslekten. Marias store «JA» i ydmykhet har en stor betydning for menneskeslektens historie. Uten hennes samarbeid kunne det ikke bli mulig for Gud å bli menneske i Jesus Kristus. Hva som skjedde videre, dersom Maria hadde sagt «NEI»? Gud måtte få Marias «JA» for å bli menneske gjennom hennes kropp og sjel. Vi har derfor en god grunn til å være takknemlige over Maria.

Apostel Paulus oppfordrer oss til være sterk i Herren: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!» (Ef 6, 10). Kanskje føler vi oss svake og små ofte, men da har vi en god grunn til å se Jesus, sann Gud og sant menneske som kom til jorden for å gjøre oss sterke i hans navn. Da vil Gud plutselig bruke oss til velsignelse for våre medmennesker.

Jeg har Maria som et stort forbilde hver dag, fordi jeg ønsker å være ydmyk og stole på Guds allmakt, som Maria.

Amen

Tekst: Nobukazu Imazu
Publisert 21.03.2020
Les også
God morgen til alle sammen! Vi arbeidet fra hjemmekontorene våre med å skape nytt kunnskaps materiale og samle menneske sammen i dialog. Ta gjerne kontakt hvis du vil...
Les mer
Artikler fra Tek.no om skyhøye priser på web-kamera og manglende tilgang på elektronisk utstyr skaper utfordringer for hjemmekontor løsninger. Derfor har vi satt sammen en...
Les mer
Stord Kirkeakademi inviterte til en interessant kveld med dialog om grunnlovens §2 og vår felles kristne og humanistiske arv. Dialogen mellom May Bente Stuart Matre fra Bergen...
Les mer
Powered by Cornerstone