Bergen>Nyheter >Webinar 11.mars med tema religionsteologi og menighetsprakis
Webinar 11.mars med tema religionsteologi og menighetsprakis

Webinar 11.mars med tema religionsteologi og menighetsprakis

Torsdag 11.mars klokken 9 til 10.00 deltar Kirkelig dialogsenter i Oslo på webinar med tema relgionsteologi og prakis. 

I tillegg til Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, og Steinar Ims, seniorrådgiver ved Kirkerådet, er :

  • Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF,
  • Iselin Jørgensen, kapellan i Domkirken menighet i Kristiansand,
  • Stig Lægdene, domprost i Tromsø 

med i en samtale om religionsteologisk praksis, erfaringer med religionsmøtet i menighetene og teologisk refleksjon og lære.

I møte med det praktiske menighetslivet dukker det opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar seg besvare i veiledninger, gudstjenesteboken eller dogmatiske lærebøker. Religionsteologiske spørsmål, som for eksempel «Finnes det flere veier til Gud?», får en ny aktualitet når barna i menighetens sangkor har flerreligiøs bakgrunn eller avdøde i en begravelse har flerreligiøs familie. Får vår praksis i møte med disse konkrete spørsmålene noe å si for vår teologi? Hvordan kan vi opparbeide oss kompetanse for å møte spørsmål fra barna og de pårørende på en god måte? Og for å ivareta kirkens troverdighet og lutherske lære for egen del?

For påmeling og mer informasjon se her

Les også
Kirkelig Dialogsenter Oslo, Torshov og Lilleborg menighet og Oslo bispedømme inviterer til digital fagsamling om rasisme og fordommer. Temaet for kvelden erKirkens stemme i...
Les mer
Inter prosjektet vårt beveger seg ut i digitale arenaer! "Zoom" forestillinger og online dialog på Høyskolen på Vestlandet i anledningen av deres Mangfolds og profesjons dager....
Les mer
Korona pandemien gjør at mange må arbeide fra hjemme. Dette gjør selvsagt "reisen til jobb" lettere, men over tid kan det også kjennes ensomt å arbeide isolert fra kollegaene...
Les mer
Powered by Cornerstone