Bergen>Nyheter>BLI DIALOGPILOT – SØK INNEN 20. MAI!

BLI DIALOGPILOT – SØK INNEN 20. MAI!

Vil du ufarliggjøre uenighet? Vil du lære å stå i og å lede samtaler med personer utenfor eget ekkokammer? Eller kanskje du kjenner noen som vil? Høsten 2024 starter en ny runde med dialogpilotstudiet ved Universitetet i Oslo.

FRA KANSELLERING TIL DIALOG – BLI DIALOGPILOT

Dialogiske ferdigheter trengs uansett hvem man er – som livspartner, businesspartner, sjef, kollega, venn og medmenneske. 

Dialogpilotstudiet er for deg mellom 19 og 30 år som ser verdien av dialog i en stadig mer polarisert verden. 

På studiet får du utforsket og utfordret egne og andres holdninger og verdenssyn gjennom praktiske øvelser og meningsbrytning. Du vil møte eksperter innen ytringsfrihet og ytringsansvar, dialogisk teori og praksis, kulturforståelse, religiøs og livssynsmessig pluralisme i Norge, rasisme og ekstremisme

Med seks helge- og kveldssamlinger fordelt på to semestre gir dialogpilotstudiet 20 studiepoeng, og kan gjennomføres ved siden av fulltidsjobb eller -studier. 

Som dialogpilot blir du del av et stadig voksende nettverk. Sammen med 100 andre dialogpiloter får du tilbud om spennende fagsamlinger, og mulighet til å holde workshops rundt om i Norge.

Dialogpilotene er et samarbeid mellom

  • Kirkelig Dialogsenter Oslo
  • Human-Etisk Forbund Oslo
  • Islamic Cultural Centre Norway
  • Minhaj Dialogforum
  • Tauheed Islamic Centre

 

Lær å lede samtaler der uenighet er et verktøy, heller enn et hinder!

Søknadsskjema finner du på Dialogpilotenes nettside. Her kan du også lese hva tidligere studenter sier: www.dialogpilotene.no

HUSK Å SØKE INNEN 20. MAI!

 

Lurer du på noe? Ta kontakt på 484 09 820 eller post@dialogpilotene.no

 

BLI DIALOGPILOT – SØK INNEN 20. MAI!

 

Powered by Cornerstone