Bergen>Ressurser>Dialogiske Ressurser
Denne rapporten fra juni 2023 gransker fornorskningspolitikken og urett overfor samer, kvener og norskfinner.
Våren 2023 starter vi opp med en serie av spennende og aktuelle temasamlinger rettet mot unge voksne opp til 35 år.
Powered by Cornerstone