Tros- og livssyn i Bergen

Intervjuer og informasjon fra tros- og livssyns samfunn
Med ønske om å informere og synliggjøre Bergens tros- og livssyns mangfold, har vi satt sammen denne oversikten over alle samfunnene som er registert gjennom "Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen" (STL). Intervjuene ble utført i 2016 og innholder 16 ulike tros- og livssynssamfunn.
 

Materialet er en samling intervjuer og bygger på 4 spørsmål som de 16 ulike tros- og livssynssamfunnene ble stilt.
Spørsmålene gjelder:

1) Historie og antall medlemmer
2) Aktiviteter
3) Tanker om dialog og toleranse
4) Hva bør elevene vite om ditt tros- eller livssynssamfunn?

Det siste spørsmålet var ment å gi informantene mulighet til å ta opp eventuelle fordommer de følte burde brytes ned eller andre perspektiv de ville trekke frem tilknyttet sitt tros- eller livssynssamfunn.

Alle intervjuene ble nedskrevet og sendt for godkjennelse til hver enkelt informant. Intervjuet og opplegget skal gjenspeile deres egen forståelse av tro og virksomhet. På denne måten gir intervjuene et innefra-perspektiv på de respektive tros- eller livssynssamfunn.
En fantistisk inngang til å lære mer om hvordan religioner og livssyn forstår seg selv. Intensjonene er å skape forståelse og gjensidig respekt mellom ulike tro, livssyn eller overbevisning.

Dette ressursmaterialet kan brukes som bakgrunnsinformasjon før en ekskursjon til noen av tros- eller livssynssamfunnenes lokaler, eller kopieres opp til elevene for samtale i klasserommet om det enkelte tros- eller livssynssamfunn i nærmiljøet.

 

Vi håper dette materialet er til hjelp og glede for deg i din undervisning og i ditt lokale læreplanarbeid!

Powered by Cornerstone