Bergen>Ressurser>Inter digital dialog
Inter digital dialog

Inter digital dialog

Artikkelen og innholder herunder er under utvikling.

Undervisningen som treffer best, er den som tar utgangpunkt i vår individualitet og gjør oss i stand til å se våre egne liv inn i det som læres bort. Nøkkelordet her er aktualitet.
Med dette som bakgrunn har vi satt sammen en ressursnettside hvor ulike tema og spørsmål tas opp på en slik måte at elever får innblikk i ulike forståelser og praksiser innenfor et enkelt trossystem og blandet ulike tros- og livssyn. Gjennom videomateriell, refleksjonsspørsmål og nettdialog, får elevene møte innenfra og utenfra perspektiver slik kan de lettere kan tilnærme seg dagens flerkulturelle og flerreligiøse samfunn.

Inter digital dialog utgår fra vårt eksisterende prosjekt "Inter tros- og livssyns forestilling" ,som du kan lese mer om her.

 

Nedenfor finner du tema oversikt med tilhørende spørsmål innenfor hvert av temaene.

Powered by Cornerstone