Bergen>Ressurser>Foredrag
Foredrag

Foredrag

Dialog er et ord som ofte blir brukt i vår tid, men ikke alltid forstått. Vi tilbyr foredrag for interesserte. Nedenfor ser du en oversikt over sentrale tema:
 

  • Hva er en likeverdig dialog?
  • Dialog i skolen
  • Kirken i dialog
  • Dialog og misjon
  • Religions- og livssynsdialog i Norge
  • Yttringsfrihet og religionsdialog - angår det oss?
  • Religionsdialog i konfliktområder - hva kan vi lære?
Powered by Cornerstone