Bergen>Ressurser>"Sier Vi"
"Sier Vi"

"Sier Vi"

Fysisk og digitale ressurs i arbeid mot antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme til bruk i skole og annet ungdomssarbeid.

På oppdrag fra Kirkerådet har vi videreutvikle «Sier Vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom til bruk i skolen. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke.

Materiellet har som mål å bidra til at elever i ungdoms- og videregående skole, gjennom øvelser og samtaler, kan øves opp til å gjenkjenne destruktive strukturer og mekanismer og bli bevisste på egen identitet og holdninger. Heftet gir lærere tilgang til ressurser som kan brukes med dette som siktemål. Målet med øvelsene i ressursmateriellet er også å bidra til en mer nyansert samtale – en samtale med innestemme.

Heftet med digitale hjelpemidler ligger her. 

For workshop eller foredrag knyttet til disse ressursene ta kontakt på kdb@kirkeligdialogsenter.no

Vi har flere fysiske eksemplarer av SierVi for menighet og for skole på lager. Ønsker du å få tilsendt dette ta kontakt med kd@kirkeligdialogsenter.no

Powered by Cornerstone