Drammen>Aktiviteter>Prosjekt Internasjonale Drammen

Prosjekt Internasjonale Drammen

Samhandlingsprosjekt: Næringsliv, NAV og kommunen

Internasjonale Drammen er et prosjekt som ble startet i 2015 etter initiativ fra Terje Stykket og Ivar Flaten. Hans Arne Odde ble med i tilretteleggingen og Hans Petter Tonum i Næringsforeningen i Drammensregionen ble med i arbeidet. Motto for prosjektet er "Forskjellighet beriker" og det ble satt mål om å få 1.000 innvandrere i jobb i løpet av prosjektperioden. 

Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, NAV Buskerud har sittet i prosjektstyringsgruppen sammen med Tor Kirkeng fra KIWI, Ola Ølstad fra Mester Grønn og Terje Stykket fra Stykket Holding. Næringslivet ved de tre aktørene har dekket 50% av prosjektkostnadene og de nevnte offentlige aktørene har bidratt med resten.

Fra 1.1.2020 går prosjektet over i en driftsfase og Drammen kommune, NAV, fylke og næringsliv vil videreføre det viktige arbeidet som nå er gjort.

SSB-tall viser at prosjektet har vært svært vellykket og har inspirert tilsvarende engasjement blant annet i Bærum.

Kirkelig Dialogsenter Drammen har en bred samfunnskontakt og bygger alianser med både næringsliv og det offentlige. Arbeidet i Internasjonale Drammen har vært og vil være betydningsfult blant annet ved å bidra med dialogtenkning inn i næringslivet. 

Se mer på Næringsforeningens nettsted.. og på prosjektets Facebookside..  Her finner du sluttrapporten for Internasjonale Drammen

 

 

Publisert 03.12.2019
Powered by Cornerstone