Drammen>Aktiviteter>Podkast>Ingrid Lycke Ellingsen
Ingrid Lycke Ellingsen

Ingrid Lycke Ellingsen

Respekt, omtanke og godhet..

En oversikt over alle episodene finner du på Ypsilonsamtalenes hjemmeside

Ingrid Lycke Ellingsen vokste opp som eneste barn i en liten familie i Gøteborg. Faren døde da hun var 13, og hun måtte slutte i skolen for å bidra til økonomien som 16-åring. Parallelt med at hun jobbet blant annet som legesekretær på et sykehus, leste hun og studerte og fikk etter hvert mulighet til å studere medisin i Tyskland. Der møtte hun teologen Terje Ellingsen fra Hamarøy¨ og de ble et par. Ingrid jobbet som lege i Norge, blant annet som overlege på Haukeland i Bergen og statens overlege i psykiatri. Da de flyttet til Drammen ble hun fylkespsykiater i Buskerud. Hun engasjerte seg i Ernst Liland- og Fritz Moen-sakene. Hun var også i mange år medlem av Europarådets komite mot tortur. Hun utviklet et barnehjem og daghjem for psykisk utviklingshemmede i Bulgaria som nå er en mønsterinstitusjon. Ingrid ble for noen år siden slått til ridder av St. Olavs orden.

- Vi må vise hverandre respekt, omtanke og godhet, sier Ingrid Lycke Ellingsen. 

En ny episode av Ypsilonsamtaler publiseres ukentlig.

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen gir rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.

Publisert 21.01.2020
Powered by Cornerstone