Kaye Westeng

Kaye Westeng

Tenk at noen kunne bruke meg!

Kaye Westeng flyttet til Norge som 21-åring. Hun hadde møtt Erik på universitetet i Manchester og de ble et par. Hun kom til Drammen uten å kunne et ord norsk og følte seg ganske utenfor der hun var langt unna familien i England. Gode naboer ble en hjelp til å finne ut av alt det nye. Kaye etablerte også etter hvert Womens Guild for engelskspråklige kvinner. Der kunne de snakke språket sitt og hjelpe hverandre med å finne ut av hvordan det norske samfunnet fungerte. 

En oversikt over alle episodene finner du på Ypsilonsamtalenes hjemmeside

Kaye var nært knyttet til den Anglikanske kirke og St Edmunds menighet i Oslo. Presten kom jevnlig på besøk til Drammen. Da hun ble bedt om å bidra i frivillig arbeid, ble det starten på et livslangt engasjement i Bragernes menighet. Hun er fortsatt medlem i Church of England.

Kaye var en av de som støttet aktivt opp om starten av vårt lokale dialogforum Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Hun var som en mor for oss alle og bidro på mange måter for å skape et forum hvor mennesker med ulik tro og overbevisning kunne være sammen for å lære av hverandre.

En ny episode av Ypsilonsamtaler publiseres ukentlig.

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen gir rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.

Publisert 10.02.2020
Powered by Cornerstone