Drammen>Aktiviteter>Podkast>Trond Olav Aaring
Trond Olav Aaring

Trond Olav Aaring

Det var første gang i mitt liv jeg følte meg velkommen!

-Hvis vi ser nye i kirken, SKAL vi ta kontakt og ønske dem velkommen. Vi må ikke klikke oss sammen, i hvert fall ikke i kirken!

Trond Olav Aaring ble født i Mosvik i 1950. Det var harde tider, og hans ugifte foreldre ble nødt til å overlate sønnen til adoptivforeldre. Han vokste opp på en liten gård og utdannet seg til agronom. Tronds nye foreldre var gode mennesker men strenge i sin bedehustradisjon. Omreisende predikanter malte Fanden på veggen, slik Trond husker det. Senere var han innom pinsevennene, men opplevde dessverre at de i liten grad var interessert i å inkludere ham.

Det var derfor en fantastisk opplevelse å komme til St Laurentius katolske menighet i Drammen som umiddelbart så ham og ønsket ham varmt velkommen. Det ble starten på et sterkt engasjement, nå som styreleder og daglig leder av Caritas Drammen.

Trond er en aktiv deltaker i byens dialogforum og ser åpenhet og interesse for alle mennesker som det mest sentrale i sitt engasjement.

Episoden med Trond Olav Aaring publiseres torsdag 29. april. Du finner alle episodene i Ypsilonsamtaler på denne nettsiden..

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.

En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 28.04.2021
Powered by Cornerstone