Trygve Rognan

Trygve Rognan

De tyske soldatene fant oss aldri

Samtalen med Trygve Rognan publiseres torsdag 30. juni. Du finner alle episodene i Ypsilonsamtaler på denne nettsiden..

Trygve Rognan ble født i 1932 og vokste opp i Bodø. Krigsårene var dramatiske og store deler av byen ble bombet. Trygve og vennene syns det var morsomt å plage de tyske soldatene og gjemte seg i hulene de hadde laget i ruinene. Han utdannet seg til ingeniør og har brukt det meste av livet til å bygge veier og broer, blant annet som veisjef i Buskerud fra 1982 til 1999 da han ble pensjonist. Nå leder han dugnadsgjengen som vedlikeholder Austad gård og er aktiv i Rotary og filosofisk kafe - for å nevne noe.
 

-Den gamle veisjefen har meninger både om veipakker, bompenger og Ringeriksbanen.

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter, brobygging og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.

En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 27.06.2022
Powered by Cornerstone