Sigmund Ruud

Sigmund Ruud

Jeg gikk i kampmodus for mennesker mange i Drammen så ned på

- Drammens Tidende skrev i 1997: Skal Bragernes torg bli et hyggelig sted må tiggere, taggere og  annet pakk jages fra torget! Da kjente jeg det i magen, sier Sigmund.

 

Sigmund Ruud vokste opp like ved Bragernes kirke sammen med søster, mor og far og besteforeldre i samme hus. Sigmund startet med økonomistudier, men fant seg ikke til rette og fant sitt studiested på Diakonhjemmets i Oslo. Så gikk veien videre som diakon i Bragernes, saksbehandler for HVPU-reform i Drammen kommune før han kom til Kirkens Bymisjon der han ble i nesten 30 år. Den siste halvdelen var han daglig leder i Tøyenkirka i Oslo.

Nå er Sigmund pensjonist og engasjerer seg i bykirken Strømsø med opplegg som ligner på det Tøyenkirka har utviklet.

Samtalen publiseres torsdag 11. mai. Dette er episode 148. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

 

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

--------------------------------------------

Sigmund Ruud grew up close to Bragernes church together with his sister, mother and father and grandparents in the same house. Sigmund started with economics studies, but did not settle in and found his place of study at Diakonhjemmets in Oslo. Then the road continued as a deacon in Bragernes, case manager for HVPU reform in Drammen municipality before he came to the Church's Bymission where he stayed for almost 30 years. During the latter part of this time, he was the general manager of Tøyenkirka in Oslo. Now Sigmund is retired and gets involved in the Strømsø town church with a scheme similar to what Tøyenkirka has developed.
- Drammen's tidende wrote in 1997: If Bragernes torg is to become a pleasant place, beggars, taggers and other junk must be chased from the square! Then I felt it in my stomach, says Sigmund Ruud. I went into battle mode for people many in town looked down upon.

 

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 11.05.2023
Powered by Cornerstone