Lasse Stølen

Lasse Stølen

Religionsfrihet - en kamp for andres rettigheter

- En kan ikke gjøre regning med å bevare egne rettigheter hvis en ikke kjemper for andres, sier Lasse.

 

Lasse Stølen vokste opp i Kristiansand i en familie som var aktiv i Adventistkirken. Han var med kamerater rundt i andre kirker i byen, og erfarte at en kan tro forskjellig og likevel være gode venner. Lasse ble lærer i Adventkirkas egne skoler, først på Tyrifjord videregående og så på Rosendal skole som ligger like ved kirkebygget deres i Mjøndalen. Skolene rekrutterer nå de fleste elevene utenfor adventkirkens egen medlemskrets. Lasse har vært en viktig pådriver for dialogarbeidet i Drammen og omegn tros- og livssynsforum siden starten.
----------------------------------

Lasse Stølen grew up in Kristiansand in a family that was active in the Adventist church. He was with his mates around other churches in the city, and learned that you can believe differently and still be good friends. Lasse became a teacher in Adventkirka's own schools, first at Tyrifjord upper secondary school and then at Rosendal school, which is located close to their church building in Mjøndalen. The schools now recruit most of the pupils from outside the Advent Church's own membership circle. Lasse has been an important driver of the dialogue work in Drammen and the surrounding faith and life outlook forum since its inception.
- You can't count on preserving your own rights if you don't fight for others', says Lasse.

Samtalen publiseres torsdag 1. juni. Dette er episode 151. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

 

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

-----------------------------

Ypsilonsamtaler is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river town and a town for bridge builders. Ivar invites people to a conversation where cultural meetings, bridge building and community life are the topics. Those invited have contributed - and contribute to the world becoming a better place through working life, voluntary efforts and community engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no)
A new episode of Ypsilon conversations comes every Thursday. We are grateful for input and suggestions! Feel free to send us an email! (ivar@ifd.no)

 

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 30.05.2023
Powered by Cornerstone