Drammen>Bidra!
Støtt dialogarbeidet!

Støtt dialogarbeidet!

Dialogarbeidet trenger din støtte. Bli med!

Kirkelig Dialogsenter Drammen ble startet i 2018 og er i en oppbyggingsfase. Økonomien er avhengig av prosjektmidler fra stat og kommune og vi får også støtte fra private fond og legater. Vi er svært takknemlig for alle gaver, små eller store og håper du som enkeltperson - eller din menighet har anledning til å støtte Kirkelig Dialogsenter Drammen med et engangsbeløp eller faste, månedlige bidrag.

Kirkelig Dialogsenter ønsker å bidra til forsterket kontakt mellom folk i nabolaget der du bor. Menighetene er et viktig møtested for alle. Kirkelig Dialogsenter Drammen ønsker å nå enda bredere ut. I våre møter, foredrag og seminarer inspirerer vi å finne lokale løsninger som kan åpne nye muligheter. Vi kommer gjerne til gudstjenester eller andre møter for å bidra på en måte som er ønskelig lokalt.

Støtt dialogen økonomisk!

Med ditt bidrag kan vi få til enda mer. Alle bidragsytere får nyhetsbrev med informasjon om våre aktiviteter.

Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
Powered by Cornerstone