Drammen>Kalender>Dialogmesse i Strømsø

Dialogmesse i Strømsø

Dessverre UTSATTpga korona. Se 7. mai!

I tre år på rad har Strømsø kirke og Drammen Sacred Music Festival samarbeidet om feiringen av Messe under regnbuen. Den siste søndagen i festivaluka har vi gjennomført Erik Hillestad og Øyvind Kristiansens vakre messe der takk for mangfoldet er gjennomgangstema. Kapellmester Audun Reknes med et fint band, solist Andrea Louise Horstad og inviterte sangere har skapt en tradisjon vi ønsker å fortsette. 

I forståelse med Hillestad og Kristiansen kommer vi til å bygge på deres Jakobsmesse og skape vår egen Dialogmesse med tydelig forankring i Drammen. Strømsø kirke har fra begynnelsen av vært et møtested mellom mennesker av ulik nasjonal bakgrunn. Danske og tyske innflyttere kan en finne mange spor av i og rundt kirken. Nå har vi mennesker fra 150 nasjoner i byen vår. 

Sokneprest Karoline Faber vil utvilke messen sammen med Kirkelig Dialogsenter Drammen, kapellmester Audun Haave Reknes og frivillige medarbeidere. Det inviteres til forberedelse av innhold og gjennomføring av hver gudstjeneste i et eget møte på forhånd. Audun setter opp et band og vi etablerer en forsangergruppe. En fast del av gudstjenesten blir en kort samtale med en person med annen tro enn kirkens. Et gjennomgangstema for vår messe er takknemlighet for mangfoldet og bønn om at vi må leve sammen i fred og gjensidig respekt på tross av forskjeller.

Tema for de enkelte datoene vil vi komme tilbake til.

Vi planlegger å gjennomføre dialogmessen følgende kvelder i 2021:

Fredag 19. mars 20.00- 
Fredag 07. mai 20.00 - 
Fredag 17. september 20.00 - 
Fredag 15. oktober 20.00 - 
Fredag 19. november 20.00 - 

Prosjektansvarlig og hovedliturg: Sokneprest Karoline Faber
Musikalsk ansvarlig: Audun Haave Reknes
Samarbeidspartnere: Drammen KFUK/KFUM
Arrangører: Strømsø kirke og Kirkelig Dialogsenter Drammen

Powered by Cornerstone