Drammen>Nyheter >Hva er definisjonen av brobygging?
Foto: DT. Se link til redaktør Hege Breen Bakkens kommentar nedenfor!
Foto: DT. Se link til redaktør Hege Breen Bakkens kommentar nedenfor!

Hva er definisjonen av brobygging?

Etter lørdagens møte mellom SIAN og MDF: Kan vi håpe at tiden for skriking over franske gjerder er over?

Det har vært en spennende helg i Drammen. Politiet har forberedt seg i lang tid på at Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) skulle komme til byen. Før møtet på Drammensbiblioteket var området sperret av med franske gjerder og politiet var tungt tilstede. Drammens tidende viste bilder med politi på taket. Vi skjønner hvorfor. Erfaringene fra SIANS aksjoner med voldelige motdemonstrasjoner har ført til at politiet måtte forberede seg på noe lignende. Om etterretningen har tydet på noe slikt skulle skje igjen, vet jeg ikke, men det var rolig på forhånd og like rolig under og etter møtet. Møtet foregikk inne på biblioteket med en godt forberedt Lars Petter Soltvedt som møteleder. 

SIANs Lars Thorsen har gitt uttrykk for at han følte seg trygg og var glad for å slippe å bli angrepet av sinte motdemonstranter. Kanskje er dette malen på hvordan andre byer kan åpne for trygge og forhåpentligvis interessante møter med SIAN? Det vil i såfall spare samfunnet for store utgifter og politidirektør Benedicte Bjørnland og hennes folk rundt i landet kan bruke ressursene på andre oppgaver.

Dialogmøtet ble lukket for publikum av smitteverngrunner. Men pressen var godt representert og det var mulig å følge møtet på en noe vaklende videostrøm. Men både NRK, Vårt Land, Dokument.no og Reset.no var der. De har skrevet og kommentert - og hele møtet er tilgjengelig på video. Alle interesserte kan dermed se møtet i sin helhet og selv vurdere både form og innhold. De ulike vurderingene som journalistene formidler er også interessant når en altså kan se og vurdere det hele selv. (Se lenker under artikkelen!)

Mitt inntrykk er at Muslimsk Dialogforum (MDF) hadde forberedt seg godt og Sajid Mukthar, forumets sekretær, formidlet en lengre tekst der en forsøkte å svare på noen av de kritiske spørsmålene fra SIAN. Det handlet mye om hvordan enkeltvers i Koranen skal tolkes. Der MDF la vekt på versenes kontekst og (nødvendige) tolkningsrammer, ville SIAN ha det til at versene formidlet et grunnleggende mandat til alle muslimer om å bruke vold. For det handlet (naturligvis) om tekster om voldsbruk. Både forståelig og kanskje nødvendig etter de forferdelige angrepene som nettopp skjedde i Frankrike. Det store spørsmålet er jo om Islam som religion autoriserer drap og at (ekte) muslimer dermed utgjør en livsfare.

MDFs leder, Yousuf Gilani, kommenterte i en spøkefull tone etter møtet at de ikke trengte andre skriftlærde når Lars Thorsen var der. Det er mulig Yuosuf traff spikeren på hodet. Thorsen hevder med styrke at Koranen som Guds ord oppfordrer "ekte muslimer" til å drepe folk som vanærer profeten, som forlater troen osv. Han har lest Koranen og hadithene (bøkene om profetens liv og gjerninger) og mener han har forstått hva "ekte islam" er. Han er en skriftlærd som gjør krav på å bli betraktet som sådan. Det betyr også at han trenger å bli overbevist om at hans lesning kanskje ikke er nødvendig og at det kan være andre lesemåter som er (minst) like sakssvarende. Han ble tydeligvis ikke overbevist av det han hørte på lørdag.

Når MDFs teologiske fagfolk bidro med sin forståelse av de aktuelle versene, var det etter Thorsens mening feilaktig forståelse som han ikke ville eller kunne aktseptere. Det er helt i sin orden. Teologer har ulike meninger om tekster og forstår tekst og tradisjon forskjellig. Når en i lørdagens møte i Drammensbiblioteket utvekslet synspunkter på teologiske spørsmål, var det veldig interessant å se interessen. Jeg har aldri før vært vitne til en så omfattende pressedekning av en teologisk samtale. Grunnen tror jeg nok er at det aldri var forstått som en teologisk samtale. Kanskje ikke fra noen av partene. 

Der MDF i samtalen viste seg å være mest opptatt av å snakke om egne erfaringer som muslimer i Norge, var SIAN opptatt av å drøfte den grunnleggende forståelsen av islam som religion og hva den pålegger "ekte" muslimer. Her burde det vært både mer tid og rom for å snakket om hva sharia er og hvordan religiøse lover og påbud skal forstås i forhold til rettsstatens lover. Erkebiskop em. Rowan Williams i den anglikanske kirke fikk smake intensiteten i den debatten for noen år siden i England. Det er en krevende debatt også for de mest kunnskapsrike blant oss.

Både MDF og SIAN stilte opp for å snakke med hverandre, for å bygge bro. En bro blir aldri til uten gode brofester. De to partene har åpenbart solide festepunkter for sine synspunkter. Lars Thorsen var usikker på hvordan han skulle forstå ordet "brobygging". Den mest nærliggende forståelsen er å skape en solid forbindelse mellom to punkter, om det nå er en elv eller avgrunn som skal krysses. Tegninger og beregninger må til for å beregne materialer, avstand og bæreevne. Men det viktigste er å bli enig om en virkelig har behov for å krysse hindringen. Hvis den viljen er der, kan mye skje.

Jeg oppfatter at arbeidet er igang. Viljen til å møtes er etablert. I neste omgang ønsker jeg meg enda bredere og dypere refleksjon fra skolerte teologer som også kan reflektere over tolkningstradisjoner og utvikling i forståelse av hellige tekster. Da er vi inne i en slags seminar som kan bli veldig interessant for mange. I såfall vil det varsle en ny og spennende retning for SIANs arbeid mot islamisering av landet. Dessverre er ikke rolig samtale like klikkvenlig og nyhetsvennlig som de markeringene vi har sett i sommer. Dialog er krevende, langvarig arbeid som krever mot og tålmodighet. Men det fører fram hvis en ønsker å bygge bro. 

Jeg håper tiden er over for gateslag og skriking over franske gjerder med politiet som voktere. Saken fortjener noe mer funksjonelt enn det. Hvis altså målet er å bygge en bro av forståelse på tross av rivende, grunnleggende uenighet. Dialog er ikke for pingler, som en god dialogkollega så treffende har uttrykt det.

Hva er definisjonen av brobygging?

 

Sajid Mukhtar og Malik Muhammad Avais utenfor St. Laurentius kirke. Foto: Hilal Kømurcu

Et talende eksempel på praktisk brobygging skjedde utenfor mange av landets kirker i dag på Allehelgenssøndag. Muslimer sto i bresjen for aksjonen #tryggibønn slik vi gjorde da terroren rammet moskeer på New Zealand. Sajid Mukhtar og Malik Muhammad Avais fra MDF var med utenfor Bragernes kirke og St Laurentius katolske kirke i Drammen. Det er antakelig en minst like viktig brobygging som de teologiske samtalene. 

Her kan du se møtet og lese hva ulike medier raporterer..

 

  

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 01.11.2020
Les også
-Jeg tror at vi alle kommer til Gud. Det har vært min lidenskap å formidle dette i møte med døende, sier Anne Grete. Anne Grete Spæren Rørvikvokste opp i Drammen. Mor var aktiv i Strømsø kirke og mente hun fikk gå der hun “hørte til”. Derfor fikk...
Les mer
I årets seminar knytter vi an til 250-årsjublieet for Hans Nielsen Hauge og konsentrerer oss om to temaer som har sammenheng med hans liv og virke. Hauge fikk en sterk opplevelse av Guds nærvær, en opplevelse som satte retning for hele hans virksomhet som...
Les mer
Den 12. utgaven av Drammen Sacred Music Festival nærmer seg. Arbeidet med design og tema er alltid en viktig sak i styret. Stian Kittilsen, vår designer siden i fjor, kom opp med en idé som skapte mye engasjement. Røttene som "suger næring" til festivalen...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone