Drammen>Nyheter >Svanger med fremtiden
Svanger med fremtiden

Svanger med fremtiden

Professor Jan-Olav Henriksens teologiske arbeid i den pågående klimakatastrofen

Under årets Lönneboseminar i Strømsø kirke i september, holdt professor Jan-Olav Henriksen et foredrag som jeg sterkt anbefaler å lytte til. Han jobber med en ny bok som tar for seg klimatrusselens ( - eller riktigere: klimakatastrofen) i et teologisk perspektiv. Foredraget foreligger i videoform der han formidler sitt arbeid så langt det er kommet, enda ikke ferdig som manus, men altså i prosess til å bli bok.

Foredragets tittel er Eskatologi i Antropocen, altså en oppspill til å tenke teologisk om en geologisk tidsalder som preges av menneskets inngripen i de store, geologiske prosessene. 

Han tar utgangspunkt i uttrykket "Acts of God" som er et internasjonalt, juridisk uttrykk for hendelser utenfor forsikringsselskapenes ansvar. Menneskeskapte klimaendringer og påfølgende katastrofale  naturkatastrofer som stormer, flommer, tørke og artsdød, skaper en ny situasjon. Det er i beste fall uklart hvor grensen går mellom menneskelig ansvar og naturkatastrofer hinsides menneskelig kontroll. 

Det som gjør foredraget nærgående aktuelt i adventstiden er hans bruk av svangerskap som metafor. På samme måte som vordende foreldre venter på sitt ufødte barn med lengsel, kjærlighet og stor oppmerksomhet, slik kan vi også tenke om vår felles framtid. Slik vi hegner om det som enda ikke er kommet til verden som synlig, fysisk virkelighet, slik kan og bør vi også tenke på vår felles framtid i verden. 

 

Samtlige foredrag på Lönneboseminaret 2020 finner du på vår Youtubekanal..

Publisert 16.12.2020
Les også
Da Elisabeth glad og takknemlig sto og stelte sitt nyfødte barn, ble hun overveldet av tanken på alle som var mindre heldig enn henne. Elisabeth Tveter Briseid er engasjert leder av Besteforeldrenes klimaaksjon i Drammen og omegn. I denne samtalen forteller...
Les mer
Folk kom fra hele verden for å se da Gro Harlem Brundtland gjennomførte 40% kvotering av kvinner i sin regjering i 1986. Kirstible utnevnt til Kirke- og utdanningsminister. Kirsti Kolle Grøndahl ble født i Oslo i 1942 og hadde sine tidlige barneår i Alta...
Les mer
Alle episoder finner du her: www.ypsilonsamtaler.noog du er mer enn velkommen til å kontakte meg på epost ivar@kirkeligdialogsenter.no Gjennom 2020 har jeggjennomført en serie samtaler med folk i podkasten Ypsilonsamtaler. Formålet har vært å snakke om liv og...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone