Drammen>Nyheter >Ypsilonsamtale direkte fra Knutepunkt Fjell
Ypsilonsamtale direkte fra Knutepunkt Fjell

Ypsilonsamtale direkte fra Knutepunkt Fjell

Direktesending med tema Nærutvalg, Drammen kommunes nye struktur for medvirkning i de 10 kommunedelene

Episode 48 av Ypsilonsamtaler ble sendt direkte kl. 19.00 torsdag 11. februar.

 

I dagens Ypsilon direkte sender vi fra biblioteket i Knutepunkt Fjell, som er et av de 10 knutepunktene i nye Drammen kommune. For hvert av knutepunktene er det etablert Nærutvalg med åtte innbyggere. Fire av plassene er satt av til innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg. I tillegg er det 4 politikere fra kommunestyret

I dagens samtale møter du Kine Korsmo som er kommunens koordinator for kommunedel 6 og 7, Sajid Mukhtar (innbyggerrespresentant) og Kjartan Skogly Kversøy som er valgt inn for å representere personer med funksjonsnedsettelse. Kommunedel 6  er Strømsø sør for Vestfoldbanen, Austad, Galterud og Fjell.

Progamleder og ansvarlig redaktør er Ivar Flaten, Kirkelig Dialogsenter Drammen.

Alle episodene i Ypsilonsamtaler finner du her..

 

Ypsilonsamtale direkte fra Knutepunkt FjellIvar Flaten, Sajid Mukhtar, Kjartan Skogly Kversøy og Kine Korsmo. Foran: Martin Nordli (lyd), Ahmet Dogan (produsent) og Kasim Alar (assistent)

Planen er å gå over til samtale med folk i biblioteket etter den direktesendte samtalen. På grunn av koronarestriksjoner det det dessverre ikke mulig denne gangen heller.

Et musikkinnslag fra Drammen kulturskole vil normalt være overgangen til videre samtale med og i publikum i salen. Stolene i lokalet er dessverre tomme denne gangen. Restriksjonene er fortsatt strenge, så vi får ikke lov til å samle publikum slik vi hadde planlagt. Vi ønsker å engasjere publikum til videre samtale om dagens tema i timen etter sending. Drammensbiblioteket, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og Drammen minoritetsråd er samarbeidspartnere som står sammen med Kirkelig Dialogsenter Drammen for å samle folk om aktuelle viktige spørsmål. Inntil videre blir det digitalt, men vi åpner for publikum i salen så snart det er mulig.

Praktisk tilrettelegger er Drammensbibliotekene ved Martin Nordli (lyd) og Anja Elisabeth Mulder Røste (vertskap). Teknisk produksjon: Ahmet Dogan (produsent), Martin Nordli (lyd) og Kasim Alar (kameraassistent)

Du kan se sendingen her:

Neste Ypsilonsamtaler direkte blir fra Drammensbiblioteket på Papirbredden bibliotek torsdag 11. mars kl. 19.00.

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 11.02.2021
Les også
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken ferdigstilt etter en lang og spennende prosess. Ressursheftet erlaget for deg som jobber i menighet eller i annet arbeid der du møter tros-og livsynsmangfoldet, og tar utgangspunkt ikonkrete erfaringer fra...
Les mer
Sannferdighet, likeverd og arbeid for enhet er grunnlaget for mitt liv, sier Arsalan Arsalan Moghenble født på landsbygda ikke langt fra storbyen Isfahan i Iran. Han er en livlig og morsom type som kamerater og lærere satte høyt. Han var flink i idrett,...
Les mer
Masteroppgaven jeg jobber med, handler om resiliens. Hva er det i oss mennesker som gjør at vi klarer oss gjennom kriser? Ravleen Kaur Pandher ble født i Drammen og flyttet til Solbergmoen da hun var ni. Barndommen var som for unger flest men brunfargen...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone