Drammen>Nyheter>Wenche Yamamoto Bondevik
Wenche Yamamoto Bondevik

Wenche Yamamoto Bondevik

Backpacker før ordet ble oppfunnet

- Folk tar kontakt for å prate. Det er fint. Jeg kaller det min Nikodemus-tjeneste, smiler Wenche.

 

Wenche Yamamoto Bondevik fikk ikke bli med i verken musikkorpset eller marinen da hun vokste opp i Larvik. Det tok hun igjen da hun fikk hyre på en båt og dro ut i verden så snart hun var ferdig med gymnaset. Hun ble backpacker før ordet var oppfunnet.

Fra tidlig ungdom var hun fast spaltist i lokalavisene og kunne leve av skriving mens hun reiste verden rundt. Wenche studerte religionsvitenskap, japansk språk og sosiologi, jobbet litt i NRK, men havnet til slutt på Åssida i Drammen som kateket og konfirmantlærer. Det ble hennes livsoppgave og store glede. 

- Hadde jeg skullet velge religion ut fra mitt intellekt, ville jeg blitt buddhist. Om valget var ut fra det estetiske, bahai, men så var det denne personen Jesus da, som møtte meg stadig vekk ved livets korsveier, forteller hun.

----------------------------------

Wenche Yamamoto Bondevik wasn't allowed to join either the band or the navy when she grew up in Larvik. She made up for it when she hired a boat and went out into the world as soon as she finished high school. She became a backpacker before the word was invented. From an early age she was a regular columnist in the local newspapers and was able to make a living from writing while she traveled the world. Wenche studied religious studies, Japanese language and sociology, worked for a while at NRK, but eventually ended up at Åssida in Drammen as a catechist and confirmation teacher. It became her life's mission and great joy.

- If I had to choose a religion based on my intellect, I would become a Buddhist. Whether the choice was based on aesthetics, Bahai, but then it was this person Jesus, who met me constantly at the crossroads of life, she says

Samtalen publiseres torsdag 22. juni. Dette er episode 153. Du finner alle episodene på denne nettsiden.

Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten for Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over

Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Ivar inviterer mennesker til samtale der kulturmøter og samfunnsliv er tema. De inviterte har bidratt - og bidrar til at verden blir et bedre sted gjennom arbeidsliv, frivillig innsats og samfunnsengasjement på ulike måter.

Drammen kommune har omtrent 100.000 innbyggere med røtter i over 150 nasjoner. Her lever mennesker med veldig mange ulike historier, kulturelle referanser og religiøse tradisjoner. Gjennom 15 års prestetjeneste og like lang dialogpraksis, har Ivar snakket med svært mange mennesker og fått et stort nettverk.

Kulturmøtene i internasjonale Drammen er rammen for samtaler med livshistorier, kunnskap om forskjellige tenkemåter og levemåter - og mye materiale til refleksjon. Kort sagt vil Ypsilonsamtaler gi deg muligheten til lå bli litt mer kjent med mange fascinerende mennesker.En ny episode av Ypsilonsamtaler kommer hver torsdag. Vi er takknemlige for innspill og forslag! Send oss gjerne en e-post!

-----------------------------

Ypsilonsamtaler is a podcast by and with Ivar Flaten. Ypsilon is the iconic footbridge over the Drammenselva. Drammen is a river town and a town for bridge builders. Ivar invites people to a conversation where cultural meetings, bridge building and community life are the topics. Those invited have contributed - and contribute to the world becoming a better place through working life, voluntary efforts and community engagement in various ways. (www.ypsilonsamtaler.no)
A new episode of Ypsilon conversations comes every Thursday. We are grateful for input and suggestions! Feel free to send us an email! (ivar@ifd.no)

 

 

Tekst: Ivar Flaten
Publisert 22.06.2023
Les også
Lytt til vår tredje episode. Kafe tid. Tillit – Inkludering – Deltakelse midt i bygda Ål. Møteplass. En helt almindelig kaffe. Stigmafri sone uten stoppeklokke. Ingen brukere. Ingen forskjell på gjester, medarbeidere og de som er praksis. Men språktrening...
Les mer
Nå kan du lytte til den andre episoden av Dialogpodden. Akkurat nå er det Ramadan. Fastemåneden er, for muslimer, en anledningfor å rense sjelen og kroppen, og hjelpe individer med å fokusere på sin tro og fellesskap.I denne sammenheng har en gjeng norske...
Les mer
I den første episoden av Dialogpodden snakker Karoline med sin forgjenger Ivar Flaten om hva KDD har lært av å lage Ypsilonsamtaler og om hva vi håper at Dialogpodden skal bli. Denne episoden ligger ute som siste samtale i kanalen "Ypsilonsamtaler" og er...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone