Drammen>Ressurser>Foredrag>Trond Bakkevig om tros- og livssynspolitikk for framtida
Trond Bakkevig om tros- og livssynspolitikk for framtida

Trond Bakkevig om tros- og livssynspolitikk for framtida

Den 12. mars 2020 ble utredningen om tros- og livssynspolitikk i Oslo lagt fram.
Trond Bakkevig om tros- og livssynspolitikk for framtida

Mandag 19. april fikk Trond Bakkevig endelig komme til Drammen kirkeforum med det lenge tillyste foredraget. Det har stått på programmet i flere måneder men, som så mye annet, blitt utsatt på grunn av koronasituasjonen. Denne våren har styret klart å gjennomføre fire møter på digital plattform. Denne kvelden var det siste møtet for våren. 

Trond Bakkevig fortalte om prosessen utvalget hadde gjennomført for å kunne komme med sine anbefalinger. Det ble gjennomført møter med en rekke etater og tjenester i kommunen for å kartlegge situasjonen. Det ble en interessant reise i ulike tilnærminger og rutiner. Utvalget sto enstemmig bak anbefalingene. Rapporten fikk navnet Tro det eller ei - og kan leses ved å følge denne lenken.

Du kan lytte til Trond Bakkevigs innledning i spilleren nedenfor.

Premissene for utvalgets arbeid ble formulert i ti prinsipper:
1. Alle innbyggere skal kunne leve med sin tro eller sitt livssyn uten å risikere diskriminering eller hatefulle ytringer.
2. Tros- og livssynspolitikken skal være aktivt støttende og sikre likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.
3. Ytringsfrihet innebærer også retten til religionskritikk. Alle innbyggere skal kunne kritisere tro og livssyn. Ingen skal kunne praktisere tro eller livssyn på en måte som krenker andres menneskerettigheter.
4. Ingen skal være nødt til å delta i tros- eller livssynsmessig aktivitet dersom man ikke ønsker det. Det skal være lov å begynne å tro, slutte å tro, og skifte tro eller livssyn.
5. Foreldre har rett til å oppdra sine barn i egen tro eller livssyn. Barn og unge har rett til særlig beskyttelse og har egne rettigheter, inkludert rett til tros- og livssynsfrihet.
6. Tro og livssyn er en ressurs for enkeltmennesker og for samfunnet. Synlig religiøs og livssynsbasert aktivitet eller aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn skal være en ønsket del av bybildet.
7. Tros- og livssynsamfunn skal behandles som en del av sivilsamfunnet og frivillig sektor.
8. Tro og livssyn er med på å bygge gode lokalsamfunn, kan være gode landingsplattformer for nyankomne innbyggere og et springbrett for integrasjon og deltakelse i byen.
9. Tros- og livssynspolitikken bidrar til at byen er et godt og trygt sted å vokse opp, leve og bli gammel for alle.
10.Oslo kommune er ikke tjenesteleverandør for troog livssyn, men skal legge til rette for at tros- og livssynssamfunnene kan ivareta sine medlemmer og eventuelt andre innbyggere på en god måte.


To av vårens andre møtene kan du høre her:

 

Dag Hareide skriver god folkeopplysning om et av tidens viktigste temaer
Les mer
Hør Dag Olav Hessen i Drammen kirkeforum 18. januar
Les mer
Bokmelding: Karl Over Knausgård: Morgenstjernen (Oktober 2020) og Åste Dokka: Leve vanskeligere – en elendighetsteologi. (Verbum 2020)
Les mer
Bokmelding: Verdenshistorie med fortiden som speil. Terje Tvedt, J.M.Stenersens forlag, Oslo 2020
Les mer
Bøkene - og hvorfor de er så viktige for meg..
Les mer
Powered by Cornerstone