Partnere

Partnere

De nærmeste samarbeidspartnerne til KDD

Fjell menighet

Partnere

Foto: Staben i Fjell kirke består av sokneprest Christoffer Tjelle, kantor Galina Trintsoukova, dialogprest Ivar Flaten, trosopplærer Kjersti Haave Reknes og integreringsdiakon Signe Myklebust. Kirketjener Wenche Solbakken er sykmeldt.

Fjell menighet har vært utgangspunkt for dialogarbeid gjennom mange år. Tidligere sokneprest Ivar Flaten har sammen med staben og menighetsrådet vært aktive i Fjell bydel - og byen forøvrig, for å virkeliggjøre menighetens visjon: Fjell kirke er et møtested for alle. Under logoen Kulturkirken Fjell har menigheten månedlige kulturkvelder, driver nabokafe for elever ved Galterud skole torsdager, musikkundervisning for små og store på onsdag ettermiddag og aerorbic for kvinner mandager og onsdager. 

Ved etableringen av Kirkelig Dialogsenter Drammen gikk Fjell menighet inn som en av eierne og sitter i styret og genrealforsamlingen. Fjell menighet yter gratis lokaler til Kirkelig Dialogsenter Drammens kontor og arrangementer.

Galina Trintsoukova er en musikalsk drivkraft som også jobber mye med byens unge solister, er en dyktig musikkpedagog og ekspert på musikklek med småbarn. Hun er utdannet konsertpianist fra Kazan i Russlan, musikkpedagog fra Barratt Due og kirkemusiker fra Norges musikkhøgskole. 

Ivar Flaten er tidligere sokneprest i Fjell menighet og jobber nå i 20% i tillegg til tjeneste som dialogprest i Tunsberg bispedømme og daglig leder av Kirkelig Dialogsenter Drammen.

Kjersti Haave Reknes er teolog med mange års prestetjeneste i Tromsø. Hun har nå hovedansvaret for trosopplæring i Den norske kirkes menigheter før for Drammenselva (Strømsø/Tangen, Strømsgodset og Fjell.)

Signe Myklebust er utdannet diakon og med hovedoppgave om kristne innvandrere i norske menigheter. Hun har utivklet en rekke tiltak for kvinner, blant annet turgrupper, ski- og sykkelkurs, aerobic-trening og volleyball-lag. Hun har nå delt sin tid mellom å være soknediakon for Fjell rømsmenighet og integreringsdiakon for Drammen. Hun sitter i styret for Diakonhjemmet i Oslo.

Se Fjell menighets nettsider her.. og deres side på Facebook her..


Partnere

Forandringshuset Drammen

 

Ved etableringen av Forandringshuset i Drammen fikk de leie lokaler i underetasjen i Fjell kirke. Aktivitetene passer som hånd i hanske til Fjell menighets profil og har betydd en forsterking av dialog- og ungdomsfokus. Integreringsdiakon Signe Myklebust jobber tett med Forandringshuset. 

Kirkelig Dialogsenter Drammen deltar i samarbeid om blant annet Sammen for Norge-prosjektet.

Kim Andre Vian Bjerkestrand er leder for virksomheten.

Se mer om aktivitetene til Forandringshuset i Drammen her.. og på Facebook her..

 

Powered by Cornerstone