Kalender>UTSATT: Religionsfrihet i et flerkulturelt samfunn

UTSATT: Religionsfrihet i et flerkulturelt samfunn

(Foto: DT)
I dette foredraget tar Trond Bakkevig et sveip innom endringene i forholdet mellom stat og kirke, og endringen fra et relativt homogent til et flerkulturelt/flerreligiøst samfunn.

Trond Bakkevig (71) er prest med doktorgrad i teologi. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1984 93), personlig rådgiver for utenriksministeren (1987 88), og siden sogneprest på Røa og prost i Vestre Aker, Oslo. Han har ledet utredningsarbeid om forholdet mellom stat og kirke, og deltatt aktivt i debatten om kirkens rolle i sam funnet.

Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova m/solist. Kaffe og samtale.

Arrangør: Drammen kirkeforum

Powered by Cornerstone