Kalender>UTSATT: Når tiden stopper opp

UTSATT: Når tiden stopper opp

Velkommen til temakvelden "Når tiden stopper opp" - en musikalsk fortelling med Halldis Kirkeng og Jon H. Jørgensen i samtale med dialogprest Ivar Flaten.  

Halldis og Jon er gift og har to barn og bor i Drammen. De er begge utdannet lærere, men veien delte seg etter hvert og Jon ble skoleleder, mens Halldis byttet ut skolen med ledelse og eventer.
Livet var godt på så mange måter fram til en dag i februar 2015 da tiden stoppet opp. Jon ble syk om natten og diagnosen lød «ondartet hjernesvulst».
Hva gjør man med sånt? Hvordan kan livet gå videre? Finnes det glede på «venterommet»?
Halldis har sunget siden før hun kunne snakke, og de siste 30 årene i div band, kor og grupper.
Dessuten har det blitt mange selskap, bryllup og begravelser.
Hun er kjent for sin gode formidlingsevne, og i denne sammenhengen vil hun veve sangene sammen med kveldens tema.

På denne kvelden har Halldis med seg pianisten Lasse Gulbrandsen. Kafeteria i etterkant av temamøtet. Kvelden er gratis, men ved utgangen samles det inn en gave til å dekke arrangementsutgifter. Alt overskudd går til Hjernesvulstforeningen, etter Halldis og Jons eget ønske. 

Powered by Cornerstone