Kalender>Tro det eller ei: Tros- og livssynsopolitikk i Oslo

Tro det eller ei: Tros- og livssynsopolitikk i Oslo

Novembermøtet i Drammen kirkeforum 2020 utsatt til april 2021

I dette foredraget snakker Trond Bakkevig om arbeidet med Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk den siste tiden. Anbefalingen kom våren 2020 i publikasjonen Tro det eller ei. Les rapporten her: http://bit.ly/TroDetEllerEi Bakkevig har tidligere vært sentral i utrednings-arbeid om forholdet mellom stat og kirke.

Trond Bakkevig er prest med doktorgrad i teologi. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1984-93), personlig rådgiver for utenriksministeren (1987-88), og siden sogneprest på Røa og prost i Vestre Aker, Oslo. Han er også kjent for arbeid med religionssdialog i Midt-Østen gjennom mange år.

Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova m/solist. Kaffe og samtale

Vi gjør oppmerksom på gjeldende smitteverntiltak med begrenset antall deltakere. Kom i god tid!

(Illustrasjonsfoto: Jorge Láscar / Wikimedia Commons)

Powered by Cornerstone