Kalender>Tro det eller ei: Tros- og livssynsopolitikk i Oslo

Tro det eller ei: Tros- og livssynsopolitikk i Oslo

I dette foredraget snakker Trond Bakkevig om arbeidet med Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk den siste tiden. Anbefalingen kom våren 2020 i publikasjonen Tro det eller ei. Les rapporten her: http://bit.ly/TroDetEllerEi Bakkevig har tidligere vært sentral i utrednings-arbeid om forholdet mellom stat og kirke.

Trond Bakkevig er prest med doktorgrad i teologi. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1984-93), personlig rådgiver for utenriksministeren (1987-88), og siden sogneprest på Røa og prost i Vestre Aker, Oslo. Han er også kjent for arbeid med religionssdialog i Midt-Østen gjennom mange år.

"Møterommet" på Zoom åpnes kl. 18.30 slik at en kan logge seg inn og evt. få litt hjelp før møtet begynner. En kan stille spørsmål og kommentere i chat-funksjonen i Zoom.  Velkommen!

Klikk på denne lenken for å bli med i møtet! 

(Illustrasjonsfoto: Jorge Láscar / Wikimedia Commons)

Powered by Cornerstone