Nyheter>Slik arbeider vi
Slik arbeider vi

Slik arbeider vi

Dialogsentrene ønsker å bidra til et livssynsåpent samfunn som fremmer dialog, toleranse og respekt.

De kirkelige dialogsentrene tilbyr på ulike måter kurs og kompetanseheving innenfor dialog og religionsmøte. Vi skal være en ressurs for menigheter og organisasjoner og bygge nettverk med dialogpartnere i våre byer/ lokalsamfunn. 

Dette gjør vi gjennom å:

  • Tilby ansatte og frivillige kurs, fagdager og seminarer, slik at tros- og livssynsdialog kan bli en integrert del av arbeidet til alle menigheter
  • Bidra til økt kompetanse på teologi og dialog i kirka. Dette gjør vi bl.a gjennom teologisk fordypning innenfor dialog og religionsmøte. Vi bidrar til refleksjon over lokal praksis og deler disse erfaringene. Det utvikles også bøker og artikler på feltet.
  • Flere av sentrene har samarbeidsprosjekter med fokus på ungdom, for eksempel Inter i Bergen og Dialogpilotene i Oslo.
  • Bidra til økt kompetanse på dialog i offentligheten gjennom synlighet i SoMe og aviser, samt ved å aktualisere temaer gjennom fagsamlinger og seminarer. 
  • Samarbeide med ulike tros- og livssynsaktører i våre byer, gjennom lokale STL  og ulike samarbeidsprosjekter. 

Den norske kirke er en majoritetskirke, og i alt arbeid er det viktig at vi er bevisst hva dette innebærer i samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn. 

 

Publisert 13.06.2019
Les også
I lys av Skeivt kulturår ønsker vi å sette tro og legning på agendaen. Vi ønsker å belyse hva som er utfordrende for en LHBTIQ+ person i forhold til deres religiøsitet og tro, men også hvorfor dette tema er utfordrende for ulike trossamfunn. Er det for...
Les mer
Dette er et pusterom i en travel hverdag med stillhet, kristen meditasjon, bønn og refleksjon, men passer for deg som ikke tror også. Pusterom har faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Kristen meditasjon handler...
Les mer
Begynnelse, en ny høst, en ny mulighet. Starten på en åndelig reise. I sammarbeid med Bergen Domkirke gjentar vå vårens super suksess, yogagudstjenester i Bergen Domkirke. Gratis Yoga siste torsdag i måneden kl.19:00-20:00 Vi ruller ut mattene våre under Domkirkens...
Les mer
Dialogprest Nobu ønsker å formidle noe av zen-visdommen for deltakerne i lys av kristendommens åndelige tradisjoner, og utfordre samtidig dem til å tenke over hvordan vi kan benytte dette til vår åndelige vekst som kristne. Nobu har mange års erfaring med...
Les mer
Dialogkveld Dialogkvelder vil starte opp igjen høsten 2022. Følg oss på Instagramfor siste nytt om Inter og dialogkveldene Mellom 18 og 34 år? Nyskjerrig på tro, eller ønsker å treffe andre unge voksne? Vi treffes, snakker om ulike tema en gang i måneden,...
Les mer
Kirkelig dialogsenter Bergen legger her tilrette for nettverksbygging, en plattform for å lære om religion og livssyn slik det faktisk er levd i Bergen by i dag. Du vil få anledning til å se ulike kirkebygg, moskèer, templer og forsamlingslokaler rundt omkring...
Les mer
I år holdes Mangfoldsbyen torsdag 10.11 - 13.11. Arrangementer vil finne sted over hele byen igjennom helgen. Dialogsenteret samarbeider om dialogmiddagen, en åpen dag på vårt senter og en kjempe spennede konsert i Bergen domkirke søndag. Følg med for oppdatteringer...
Les mer
Dialogsenteret har en stand sammen med flere representer. Kom å besøk oss på stand 48. Vi er til stede hele dagen. Følg oss påFacebook og Instagramfor å få med deg programmet for helgen etterhvert som vi har dette klart.
Les mer
Dette er en placeholder for Inter - aktiviteter
Les mer
Powered by Cornerstone