Nyheter>Slik arbeider vi
Slik arbeider vi

Slik arbeider vi

Dialogsentrene ønsker å bidra til et livssynsåpent samfunn som fremmer dialog, toleranse og respekt.

De kirkelige dialogsentrene tilbyr på ulike måter kurs og kompetanseheving innenfor dialog og religionsmøte. Vi skal være en ressurs for menigheter og organisasjoner og bygge nettverk med dialogpartnere i våre byer/ lokalsamfunn. 

Dette gjør vi gjennom å:

  • Tilby ansatte og frivillige kurs, fagdager og seminarer, slik at tros- og livssynsdialog kan bli en integrert del av arbeidet til alle menigheter
  • Bidra til økt kompetanse på teologi og dialog i kirka. Dette gjør vi bl.a gjennom teologisk fordypning innenfor dialog og religionsmøte. Vi bidrar til refleksjon over lokal praksis og deler disse erfaringene. Det utvikles også bøker og artikler på feltet.
  • Flere av sentrene har samarbeidsprosjekter med fokus på ungdom, for eksempel Inter i Bergen og Dialogpilotene i Oslo.
  • Bidra til økt kompetanse på dialog i offentligheten gjennom synlighet i SoMe og aviser, samt ved å aktualisere temaer gjennom fagsamlinger og seminarer. 
  • Samarbeide med ulike tros- og livssynsaktører i våre byer, gjennom lokale STL  og ulike samarbeidsprosjekter. 

Den norske kirke er en majoritetskirke, og i alt arbeid er det viktig at vi er bevisst hva dette innebærer i samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn. 

 

Publisert 13.06.2019
Les også
Våren 2021: For ytterligere detaljer se under fanene aktiviteter og kalender. Her finner du lokalene hvor arrangementeneforegår: - St. Petri kirke, Stavanger(trykk her for link til kart) - Sølvberget Kulturhus, Stavanger(trykk her for link til kart) JANUAR Søndag...
Les mer
Da Elisabeth glad og takknemlig sto og stelte sitt nyfødte barn, ble hun overveldet av tanken på alle som var mindre heldig enn henne. Elisabeth Tveter Briseid er engasjert leder av Besteforeldrenes klimaaksjon i Drammen og omegn. I denne samtalen forteller...
Les mer
Folk kom fra hele verden for å se da Gro Harlem Brundtland gjennomførte 40% kvotering av kvinner i sin regjering i 1986. Kirstible utnevnt til Kirke- og utdanningsminister. Kirsti Kolle Grøndahl ble født i Oslo i 1942 og hadde sine tidlige barneår i Alta...
Les mer
Powered by Cornerstone