Nyheter>Foredrag
Foredrag

Foredrag

Foredrag etter behov og bestilling

Dialogprest Ivar Flaten ønsker å bidra til refleksjon og samtale innen det brede feltet kulturmøter, religionsdialog og forholdet mellom religion/livssyn og samfunn. Med bakgrunn i snart 15 års arbeid med dialog i Drammen, har han erfaringer med dialog innen kulturarbeid, kirke- og lokalsamfunn - og næringsliv.

Han har holdt mange foredrag for ulike organisasjoner og menigheter. Innhold og vinklinger vil være avhengig av hva som er ønskelig. Noen aktuelle temaer:

 • Norske verdier - hva er det?
 • Utvikling av et lokalt dialogforum - den nødvendige dialogen.
 • Dialogerfaringer i møte med konflikt og terror.
 • Å være kirke i et flerkulturelt nærmiljø. 15 år i Fjell menighet i Drammen
 • Hvem trenger dialogen? Hvorfor bør vi snakke sammen?
 • Har vi tid til å se utenfor vår egen menighet?
 • Skolegudstjenester på Fjell - jul og påske. Hvordan er det mulig?
 • Misjon og dialog - ild og vann?

Format og opplegg tilpasses behov og ønsker og kan for eksempel være

 • Innledning til samtale i menighetsmøte/temamøte/menighetsråd
 • Preken i en gudstjeneste med følgende samtale ved kirkekaffe
 • Fagdag for prester
 • Inspirasjonssamling for menighetsråd
 • Møter i pensjonistforening/pensjonistuniversitet

Ta kontakt med Ivar på e-post ivar@kirkeligdialogsenter.no for nærmere avtale!

Publisert 04.10.2019
Les også
Hei. Korona-pandemien har påvirket mulighetene for planlegging. Men etter hvert som arrangement blirplanlagt, vil de bli fortløpende lagt ut her på nettsiden. Bl.a. "Dialogkveldene" er foreløpig ikke fastsatt. Hilsen John Trygve, dialogprest/daglig leder. Her finner...
Les mer
-Jeg ville ikke gå på madrasaen (koranskolen) hjemme i Pakistan! Noor Ahmad Noorble født i en liten landsby i Punjab, Pakistan for 56 år siden. Storfamilien var sammen nesten hver kveld i huset til besteforeldrene. Noor lekte med fettere og kusiner, men...
Les mer
-Jeg er svært takknemlig for å bo i Norge, sier Pinar. Livet her har gjort meg til den jeg er i dag. Pinar Gunaydin vokste opp i en storby i Tyrkia, ikke langt fra Istanbul. Fra tidlig skolealder ble hun inspirert og støttet av leksehjelpere og unge...
Les mer
Powered by Cornerstone