Nyheter>Kurs og konferanser
Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Kurs og seminarer med Kirkelig Dialogsenter Drammen og samarbeidspartnere

Kirkelig Dialgosenter Drammen har sete i Fjell kirke og jobber tett med våre samarbeidspartnere i Fjell menighet og Forandringshuset Drammen. Daglig leder Kim Andre Vian Bjerkestrand, integreringsdiakon Signe Myklebust og dialogprest og daglig leder Ivar Flaten kan tilby kortere eller lengre kurs som omfatter ulike sider av dialog, kulturarbeid og diakoni.

Miljøet i Fjell kirke har gjennom 15 år jobbet konkret med å være kirke i en flerkulturell kontekst. Aktivitetene i våre ulike prosjekter og virksomheter kan også være grunnlag for hospitering over flere dager der en kan være med på de ulike aktiviteene og delta i praktisk arbeid og refleksjon sammen med oss.

Seminar/besøk etter avtale

Vi tar imot besøk av ulike grupper og delegasjoner som ønsker å være sammen med oss for snakke med oss om erfaringer, utfordringer og muligheter. Slik lærer vi stadig mer og kan være med på å formidle videre til andre.

Erfaringene våre er bygget på dialog- og kulturell brobygging med basis i Fjell kirke. Dette omfatter aktiviteter i Kulturkirken Fjell med månedlige kulturkvelder siden 2007, Nabokafeen for skoleungdom, Gøy med musikk, Gjestebud, Drammen Sacred Music Festival, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Internasjonale Drammen og et nært samarbeid med ulike organisasjoner, naboskolene og andre kommunale instanser.

Kurs/workshop ute hos oppdragsgivere

Kirkelig dialogsenter Drammen kommer også gjerne ut for å holde fagdager og workshops lokalt. Vi kan komme som en del av andre møter - eller også selvsagt sette opp et formiddags- eller dagsseminar etter behov.

Årlig dagseminar: Lönneboseminaret

Vi arrangerer et større seminar med tittel Lönneboseminaret i forbindelse med Drammen Sacred Music Festival hvert år..

Referanser

Miniseminar for Asker kommune

Vi har latt oss inspirere av arbeidet dere har gjort for å bringe tros -og livssynssamfunn sammen – og ble veldig imponert over aktiviteten og måten dere bidrar til mangfolds- og integreringsarbeid i kommunen. Det å møtes også på tvers av kommuner for erfaringsutveksling er nyttig – hele formannskapet uttrykte stor entusiasme over rammen dere hadde lagt til rette for. Miniseminaret ga  mye god læring for oss som er i oppstart med å etablere et tilsvarende dialogforum i Asker. Vi ser frem til å opprettholde samarbeid og dialog med nabokommunen Drammen!
Lene Conradi
Ordfører i Asker

Workshop i Hallingdal prosti

Hallingdal prosti har våren 2020 arbeidet med Gjestfrihet som teologisk begrep, og inviterte Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter til teologisk refleksjon sammen med oss. Diakonene, prestene og trosopplærerne som var samlet ble utfordret skikkelig på hvordan vi lett tenker stereotypisk rundt dette i et religionsdialogisk perspektiv. Med utgangspunkt i aktuelle diskusjoner med populistiske krefter måtte vi ta stilling til vår tenkning hva som truer fellesskapet og gjestfriheten, hvem er «VI» og hvordan forholder kirken seg til en tenkning som vil splitte. Det ble en lærerikt og spennende samling.
Sveinung Hansen
Prost i Hallingdal prosti

Lönneboseminaret

Biskop em. Martin Lönnebo har lånt sitt navn til det årlige dialogseminaret i Kirkelig Dialogsenter Drammen. Det sier noe om forankring og faglig tyngde i senterets arbeid. Seminaret samler de beste fagfolk på kirkelig dialog med trossamfunn og samfunnet i stort. Dialogsenteret er vårt bispedømmes ressurssenter for dialog og engasjement. Jeg anbefaler menighetene våre å bruke senterets ressurser som støtte og inspirasjon til det gode arbeidet som skjer lokalt. 
Jan Otto Myrseth
Biskop i Tunsberg

 

Publisert 04.10.2019
Les også
I lys av Skeivt kulturår ønsker vi å sette tro og legning på agendaen. Vi ønsker å belyse hva som er utfordrende for en LHBTIQ+ person i forhold til deres religiøsitet og tro, men også hvorfor dette tema er utfordrende for ulike trossamfunn. Er det for...
Les mer
Dette er et pusterom i en travel hverdag med stillhet, kristen meditasjon, bønn og refleksjon, men passer for deg som ikke tror også. Pusterom har faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Kristen meditasjon handler...
Les mer
Begynnelse, en ny høst, en ny mulighet. Starten på en åndelig reise. I sammarbeid med Bergen Domkirke gjentar vå vårens super suksess, yogagudstjenester i Bergen Domkirke. Gratis Yoga siste torsdag i måneden kl.19:00-20:00 Vi ruller ut mattene våre under Domkirkens...
Les mer
Dialogprest Nobu ønsker å formidle noe av zen-visdommen for deltakerne i lys av kristendommens åndelige tradisjoner, og utfordre samtidig dem til å tenke over hvordan vi kan benytte dette til vår åndelige vekst som kristne. Nobu har mange års erfaring med...
Les mer
Dialogkveld Dialogkvelder vil starte opp igjen høsten 2022. Følg oss på Instagramfor siste nytt om Inter og dialogkveldene Mellom 18 og 34 år? Nyskjerrig på tro, eller ønsker å treffe andre unge voksne? Vi treffes, snakker om ulike tema en gang i måneden,...
Les mer
Kirkelig dialogsenter Bergen legger her tilrette for nettverksbygging, en plattform for å lære om religion og livssyn slik det faktisk er levd i Bergen by i dag. Du vil få anledning til å se ulike kirkebygg, moskèer, templer og forsamlingslokaler rundt omkring...
Les mer
I år holdes Mangfoldsbyen torsdag 10.11 - 13.11. Arrangementer vil finne sted over hele byen igjennom helgen. Dialogsenteret samarbeider om dialogmiddagen, en åpen dag på vårt senter og en kjempe spennede konsert i Bergen domkirke søndag. Følg med for oppdatteringer...
Les mer
Dialogsenteret har en stand sammen med flere representer. Kom å besøk oss på stand 48. Vi er til stede hele dagen. Følg oss påFacebook og Instagramfor å få med deg programmet for helgen etterhvert som vi har dette klart.
Les mer
Dette er en placeholder for Inter - aktiviteter
Les mer
Powered by Cornerstone