Nyheter>Drammen Sacred Music Festival
Drammen Sacred Music Festival

Drammen Sacred Music Festival

Festivaluke i Drammen midt i september siden 2010

Festivalen er organisert som en forening og formålsparagraven sier at 

DSMF sitt formål er å
a) arrangere Drammen Sacred Music Festival årlig
b) utvikle og arrangere aktivitet i tråd med festivalens formål
c) Drammen Sacred Music Festival skal legge til rette for møter
som berører, beveger og skaper mening.
Festivalen er et møtested for lokale, nasjonale og internasjonale aktører med fokus på åndelig relatert kunst og musikk. Publikum og aktører møtes i en felles interesse og fascinasjon for det som skjer når ulike stilarter, kulturer og åndelige tradisjoner møtes og kommuniserer med hverandre, og når uttrykket og det kunstneriske innholdet står i fokus
Dialogiske møter gir innsikt og skaper forståelse. Drammen Sacred Music Festival har ambisjon om å bli en sentral, nasjonal festival på dette området
.

Festivalen er rotfestet i Drammen, en internasjonal by med innbyggere med røtter i over 150 land. Dette representerer et stort mangfold av kulturer, tradisjoner, trosretninger og levemåter. Hvert år i midten av september speiles dette mangfoldet i konserter, utstillinger, seminarer, måltider, filmer og samtaler.

Drammen Sacred Music Festival ble startet i 2010 etter inititativ fra sokneprest Ivar Flaten i samarbeid med Interkultur Drammen kommune ved Arve Vannebo. Festivalens formål er å samle kunstnere som represernterer ulike tradisjoner slik at det skjer møter mellom mennesker som kan skape dypere forståelse for ulikheter. Kulturmøter har kraft til å berøre og bevege. Gjennom slike møter kan vi ble mer klar over hvem vi selv er - og hvem våre naboer er.

Drammen har etter sammenslåingen med Nedre Eiker og Svelvik ca 100.000 innbyggere som har bakgrunn og røtter i over 150 ulike nasjoner. Drammen er dermed et møtested mellom mennesker fra hele verden som lever sitt dagligliv og skaper en felles framtid.

Drammen Sacred Music festival vil gjerne bidra til å fordype kjennskap til de ulike tradisjonene som er representert. Vi ønsker også å legge til rette for samtaler og refleksjon om hvordan vi kan lære av hverandre og skape et levekraftig og framtidsrettet samfunn der alle får bidratt med sine ressurser.

Derfor arrangerer festivalen konserter, utstillinger, filmvisninger, samtaler, undervisning, seminarer og måltider som hver på sitt vis bidrar til å nå målet. Festivalens samarbeidspartnere bidrar i vesentlig grad til at vi lykkes. De viktigste er Drammen kommune Interkultur, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og Den norske kirke. 

Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen er leder for styret i festivalen. Styrets medlemmer arbeider aktivt med produksjon og gjennomføring av festivalens aktiviteter. Drammen kommune, Norsk Kulturråd, Buskerud Fylkeskommune, Juels legat og Glasshytta Kari Ulleberg er noen av de viktigste økonomiske støttespillerne.

Drammen Sacred Music Festival er en forening som består av interesserte enkeltpersoner og representanter fra inititativtakerne.

Se festivalens nettside www.drammensacred.no og på Facebook.com/drammensacred for mer informasjon.

Publisert 04.10.2019
Les også
I lys av Skeivt kulturår ønsker vi å sette tro og legning på agendaen. Vi ønsker å belyse hva som er utfordrende for en LHBTIQ+ person i forhold til deres religiøsitet og tro, men også hvorfor dette tema er utfordrende for ulike trossamfunn. Er det for...
Les mer
Dette er et pusterom i en travel hverdag med stillhet, kristen meditasjon, bønn og refleksjon, men passer for deg som ikke tror også. Pusterom har faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Kristen meditasjon handler...
Les mer
Begynnelse, en ny høst, en ny mulighet. Starten på en åndelig reise. I sammarbeid med Bergen Domkirke gjentar vå vårens super suksess, yogagudstjenester i Bergen Domkirke. Gratis Yoga siste torsdag i måneden kl.19:00-20:00 Vi ruller ut mattene våre under Domkirkens...
Les mer
Dialogprest Nobu ønsker å formidle noe av zen-visdommen for deltakerne i lys av kristendommens åndelige tradisjoner, og utfordre samtidig dem til å tenke over hvordan vi kan benytte dette til vår åndelige vekst som kristne. Nobu har mange års erfaring med...
Les mer
Dialogkveld Dialogkvelder vil starte opp igjen høsten 2022. Følg oss på Instagramfor siste nytt om Inter og dialogkveldene Mellom 18 og 34 år? Nyskjerrig på tro, eller ønsker å treffe andre unge voksne? Vi treffes, snakker om ulike tema en gang i måneden,...
Les mer
Kirkelig dialogsenter Bergen legger her tilrette for nettverksbygging, en plattform for å lære om religion og livssyn slik det faktisk er levd i Bergen by i dag. Du vil få anledning til å se ulike kirkebygg, moskèer, templer og forsamlingslokaler rundt omkring...
Les mer
I år holdes Mangfoldsbyen torsdag 10.11 - 13.11. Arrangementer vil finne sted over hele byen igjennom helgen. Dialogsenteret samarbeider om dialogmiddagen, en åpen dag på vårt senter og en kjempe spennede konsert i Bergen domkirke søndag. Følg med for oppdatteringer...
Les mer
Dialogsenteret har en stand sammen med flere representer. Kom å besøk oss på stand 48. Vi er til stede hele dagen. Følg oss påFacebook og Instagramfor å få med deg programmet for helgen etterhvert som vi har dette klart.
Les mer
Dette er en placeholder for Inter - aktiviteter
Les mer
Powered by Cornerstone