Nyheter>Tros- og livssyn i Bergen
Banner
Banner

Tros- og livssyn i Bergen

Intervjuer og informasjon fra tros- og livssyns samfunn
Med ønske om å informere og synliggjøre Bergens tros- og livssyns mangfold, har vi satt sammen denne oversikten over alle samfunnene som er registert gjennom "Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen" (STL). Intervjuene ble utført i 2016 og innholder 16 ulike tros- og livssynssamfunn.
 

Materialet er en samling intervjuer og bygger på 4 spørsmål som de 16 ulike tros- og livssynssamfunnene ble stilt.
Spørsmålene gjelder:

1) Historie og antall medlemmer
2) Aktiviteter
3) Tanker om dialog og toleranse
4) Hva bør elevene vite om ditt tros- eller livssynssamfunn?

Det siste spørsmålet var ment å gi informantene mulighet til å ta opp eventuelle fordommer de følte burde brytes ned eller andre perspektiv de ville trekke frem tilknyttet sitt tros- eller livssynssamfunn.

Alle intervjuene ble nedskrevet og sendt for godkjennelse til hver enkelt informant. Intervjuet og opplegget skal gjenspeile deres egen forståelse av tro og virksomhet. På denne måten gir intervjuene et innefra-perspektiv på de respektive tros- eller livssynssamfunn.
En fantistisk inngang til å lære mer om hvordan religioner og livssyn forstår seg selv. Intensjonene er å skape forståelse og gjensidig respekt mellom ulike tro, livssyn eller overbevisning.

Dette ressursmaterialet kan brukes som bakgrunnsinformasjon før en ekskursjon til noen av tros- eller livssynssamfunnenes lokaler, eller kopieres opp til elevene for samtale i klasserommet om det enkelte tros- eller livssynssamfunn i nærmiljøet.

 

Vi håper dette materialet er til hjelp og glede for deg i din undervisning og i ditt lokale læreplanarbeid!

Tekst: Ole Thomas Lindebø, Yvonne Margareta Wang
Publisert 04.10.2019
Les også
Hei. Korona-pandemien har påvirket mulighetene for planlegging. Men etter hvert som arrangement blirplanlagt, vil de bli fortløpende lagt ut her på nettsiden. Bl.a. innholdet i "Dialogkveldene" er foreløpig ikke fastsatt. Hilsen John Trygve, dialogprest/daglig leder. Her...
Les mer
Se alle episodene påwww.ypsilonsamtaler.no Hver torsdag morgen siden januar har vi publisert en nysamtale ipodkasten Ypsilonsamtaler. Et møte med25 mennesker som har svært forskjellig bakgrunn, historie og erfaringer. Kirkelig Dialogsenter Drammen vil på denne måten...
Les mer
-Vi må lære oss å elske landet til våre barnebarn og ikke hele tiden snakke om landet til våre foreldre og besteforeldre. Enver Djuliman er født i Mostar, i nåværende Bosnia-Herzegovina. Han hadde sine barne- og ungdomsår der, i Sarajevo og i Beograd....
Les mer
Powered by Cornerstone