Nyheter>Om oss

Om oss

Drammen

Kirkelig Dialogsenter Drammen ble stiftet januar 2018 som det fjerde senteret i Norge. Etableringen kom etter mange års dialogarbeid med utgangspunkt i Fjell menighet i Drammen prosti. Særpreget ved Kirkelig Dialogsenter Drammen er det nære samarbeidet med foreningene Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), Gjestebud Norge, Drammen Sacred Music Festival og Drammen Kirkeforum.

Senteret er samlokalisert med Fjell menighet i Fjell kirke og har et utstrakt samarbeid med menigheten. Forandringshuset Drammen er også lokalisert i kirken. Medlemmer i foreningen Kirkelig Dialogsenter Drammen og dermed senterets eiere er Tunsberg bispedømme, Stiftelsen Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og Fjell menighetsråd.

De kirkelige dialogsentrene finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim.

Felles for arbeidet ved de kirkelige dialogsentrene i de fem byene/bispedømmene er:

  • navnet "Kirkelig Dialogsenter"
  • lokal tilknytning til sitt eget bispedømme i Den norske kirke
  • tilknytningen til Stiftelsen Areopagos 
  • konkret arbeid for menigheter og lokalsamfunn for å gjøre tros- og livssynsdialog og dialogisk praksis til integrert del av arbeidet
  • funksjonen som kompetanse- og nettverkssentre
  • verksteder for religionsteologi og dialogisk praksis
  • en grunnleggende holdning for å møte mennesker med annen tro eller livssyn med respekt og nygjerrighet
  • faglig samarbeid

Alle sentrene har ulik eierskapsstruktur og styringsstruktur.


Styret

Bilde

Biskop Jan Otto Myrseth (styreleder)
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd. Vararepresentant er domprost Marta Botne, Tønsberg

Bilde

Helene Bjerkestrand, lærer
Oppnevnt av Tunsberg bispedømmeråd. Vararepresentant er Arild Mikkelsen

Bilde

Raag Rolfsen (direktør i Areopagos)
Oppnevnt av Areopagos. Vararepresentant er Liv Hegle.

Bilde

Inger Bækken, sokneprest
Oppnevnt av Areopagos. Vararepresentant ikke oppnevnt etter Dag Arne Roums død juni 2019.

Bilde

Ivar Nygård, kirkeverge i Drammen
Oppnevnt av Drammen kirkelige fellesråd, Vararepresentant er Hans Jørgen Paulsen.

Bilde

Eilin Ekeland, menighetsrådsleder i Fjell
Oppnevnt av Fjell menigehtsråd. Vararepresentant er Bjørunulf Borge.

 

Publisert 15.10.2019
Les også
- Jeg oppsøker alle muligheter og arenaer for dialog og samtale hvor det går an å vise at vi kan leve sammen til tross for våre forskjeller, sier Arzanne. Episoden med Arzanne publiseres 27. februar. En oversikt over alle episodene finner du påYpsilonsamtalenes...
Les mer
Blantdeltakerne var det flere nordmenn, deriblant var dialogsentrene i Trondheim, Stavanger, Drammen og Oslo representert. Konferansen åpent med et foredrag av professor David Thurfjell som minnet oss på at toleranse er et privilegium og at alle som sitter...
Les mer
- Vi som har flyktet fra krig og undertrykkelse har vært heldige som fikk komme til Norge! Jeg er veldig takknemlig som får leve i et land der barna mine får god utdannelse og kan gi tilbake til samfunnet, sier Bijan. Vi må ta vare på hverandre og på...
Les mer
Powered by Cornerstone