Nyheter>Lönnebo-seminar i september
Lönnebo-seminar i september

Lönnebo-seminar i september

Inspirert av biskop em. Martin Lönnebos liv og arbeid arrangerer Kirkelig Dialogsenter et årlig religionsteologisk seminar

Martin Lönnebo har gjennom sitt lange og produktive liv vist en sjelden evne til å forene det akademiske og det lekne og har en unik evne til å formidle i et tilgjengelig språk.

Idé

Martin Lönnebo har gitt navn til dette årlige seminaret i regi av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Hans liv og arbeid er en stor inspirasjon til arbeid med menneskemøter og dialog på tvers av tradisjonelle kulturelle og religiøse grenser. Seminaret finner sted under Drammen Sacred Music Festival i september.

2022 - Årets seminar: Salige er de som skaper fred

Lönnebo-seminar i september

Last ned programfolderen med flere detaljer her.

Fortvilelsen for mange av oss er stor når vi ser hvor galt det kan gå – og går. Freds- og dialogarbeid er langsiktig og oppleves fortvilende langsomt og sårbart. Like krevende for filosofer som teologer, filosofer, lærere, trossamfunn og politikere. Grensen mellom håp og desperasjon er hårfin. Apati og fortvilelse er nærliggende, selv om vi vet og føler at det ikke er noen vei utenom å holde fast i håpet og troen på at det nytter, enda så smått og puslete det kan fortone seg.

I år er det rimeligvis krigen i Europa som setter konteksten. Derfor er vi glade for Caroline Serck-Hanssen som vil snakke om kirkene i Ukraina. Det blir nærlesning av Saligprisningene ved prof. Marianne Bjelland Kartzow TF, fredsarbeid sett fra kvekerne ved Hanne Hognestad, kunstnerisk innslag ved slampoet, forfatter og skuespiller Fredrik Høyer og altså erfaringsdeling. Prof. em. Oddbjørn Leirvik deler av sin erfaring fra arbeidet med dialog. Hans rolle i Norge er svært viktig, slik også Steinar Bryn og Nansenskolens arbeid er. Vi gleder oss til et inspirerende og utfordrende seminar.

Seminaret arrangeres på den internasjonale fredsdagen, onsdag 21. september 9.00-15.30. Det er lagt til Strømsø menighetshus og Strømsø kirke. Vi har plass til ca 100 deltakere. Send epost til anne@kirkeligdialogsenter.no. Seminaravgiften er kr. 750,- 

2021 - Gudsopplevelse - en drivkraft til personlig og samfunnsmessig forandring. Fra Haugianerne til Det muslimske brorskap

Lönnebo-seminar i september

I årets seminar knytter vi an til 250-årsjublieet for Hans Nielsen Hauge og konsentrerer oss om to temaer som har sammenheng med hans liv og virke. Hauge fikk en sterk opplevelse av Guds nærvær, en opplevelse som satte retning for hele hans virksomhet som omfattet forkynnelse og stor samfunnsaktivitet. En sterk opplevelse av å bli berørt av Gud gir seg utslag på ulike måter, og er en drivkraft til engasjement og endring både personlig og for samfunnet. Dette gjelder like sterkt i dag som på Hans Nielsen Hauges tid.

Seminaret gikk som planlagt i Strømsø kirke i Drammen, onsdag 22. september. Innledere og foredragsholdere var: Tore Dvergastein (for biskop Jan Otto), Dag Kullerud, Safet Bektovic, Charlotte Rørth, Bjørn Olav Utvik, Berit Hagen Agøy, Sigmund Hegstad, Signe Myklebust og Linn Stalsberg.

De fleste foredragene er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

2020 - Drivkraft, mot og håp i en krisetid

Lönneboseminaret 2020 gikk av stabelen som planlagt onsdag 16. september med høyde tatt for gjeldende smittevernregler. Tema var i sin essens hvordan vi lever og arbeider i spennet mellom håp og desperasjon, realisme og utopi – himmel og helvete. Seminaret er en teologisk, poetisk og praktisk øvelse. Vi lever under klimatrusselen og er sterkt preget av pandemien. Peter Halldorfs lesning av profeten Jeremia og den følgende boken Därför sörjer jorden har inspirert til årets tema. Foredragsholdere: Peter Halldorf, Iben Krogsdal, Edel Gervin, Jan Olav Henriksen, Olav Fykse Tveit, Sindre Skeie og Fredrik Høyer . Martin Lönnebo innleder med en videohilsen.

Alle foredrag og samtaler er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

2019 - Tro og tillit i polariseringens tid

Boken Religionens fem språk ble utgitt i 1975 på Verbum forlag i Sverige. Den ble utgangspunktet for ideen om et seminar under Drammen Sacred Music Festival i september 2019. Motivasjonen for seminaret er å inspirere til dialog og fellesskap på tvers av tradisjonelle grenser. Det er dessverre slik at faggrupper, profesjoner og interessegrupper i for liten grad blir utfordret til å møtes til felles refleksjon og samtale.

Det første seminaret ble kalt "Tro og tillit i polariseringens tid". Et hundretalls deltakere ble ønsket velkommen av Lönnebo selv i en videohilsen fra Linköping. Martin gjorde et elegant sveip gjennom de fem språkene i sin gamle bok og aktualiserte det viktigste.

Foredragsholdere i 2019 var dr. Faruk Terzic, førsteamanuensis Anne Hege Grung, professor Jan-Olav Henriksen, prof.em. William Lafferty, biskop Kari Veiteberg, biskop em. Tor Berger Jørgensen og prest og forfatter Kjell Arnold Nyhus.

Alle foredrag og samtaler ble filmet og er tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammen sin videokanal på Youtube.

Les også
I lys av Skeivt kulturår ønsker vi å sette tro og legning på agendaen. Vi ønsker å belyse hva som er utfordrende for en LHBTIQ+ person i forhold til deres religiøsitet og tro, men også hvorfor dette tema er utfordrende for ulike trossamfunn. Er det for...
Les mer
Dette er et pusterom i en travel hverdag med stillhet, kristen meditasjon, bønn og refleksjon, men passer for deg som ikke tror også. Pusterom har faste, enkle rammer og ledes av Nobu, dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Bergen. Kristen meditasjon handler...
Les mer
Begynnelse, en ny høst, en ny mulighet. Starten på en åndelig reise. I sammarbeid med Bergen Domkirke gjentar vå vårens super suksess, yogagudstjenester i Bergen Domkirke. Gratis Yoga siste torsdag i måneden kl.19:00-20:00 Vi ruller ut mattene våre under Domkirkens...
Les mer
Dialogprest Nobu ønsker å formidle noe av zen-visdommen for deltakerne i lys av kristendommens åndelige tradisjoner, og utfordre samtidig dem til å tenke over hvordan vi kan benytte dette til vår åndelige vekst som kristne. Nobu har mange års erfaring med...
Les mer
Dialogkveld Dialogkvelder vil starte opp igjen høsten 2022. Følg oss på Instagramfor siste nytt om Inter og dialogkveldene Mellom 18 og 34 år? Nyskjerrig på tro, eller ønsker å treffe andre unge voksne? Vi treffes, snakker om ulike tema en gang i måneden,...
Les mer
Kirkelig dialogsenter Bergen legger her tilrette for nettverksbygging, en plattform for å lære om religion og livssyn slik det faktisk er levd i Bergen by i dag. Du vil få anledning til å se ulike kirkebygg, moskèer, templer og forsamlingslokaler rundt omkring...
Les mer
I år holdes Mangfoldsbyen torsdag 10.11 - 13.11. Arrangementer vil finne sted over hele byen igjennom helgen. Dialogsenteret samarbeider om dialogmiddagen, en åpen dag på vårt senter og en kjempe spennede konsert i Bergen domkirke søndag. Følg med for oppdatteringer...
Les mer
Dialogsenteret har en stand sammen med flere representer. Kom å besøk oss på stand 48. Vi er til stede hele dagen. Følg oss påFacebook og Instagramfor å få med deg programmet for helgen etterhvert som vi har dette klart.
Les mer
Dette er en placeholder for Inter - aktiviteter
Les mer
Powered by Cornerstone