Nyheter>Om oss

Om oss

Trondheim

Dialog, toleranse og respekt

Bilde

Kirkelig Dialogsenter Trondheim ble opprettet i 2018 som en ideell forening etter modell fra dialogsentrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen. Bak etableringen står Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Trondheim og Stiftelsen Areopagos. Foreningen er åpen for andre organisasjoner som medlemmer. Etablering og drift støttes aktivt av Trondheim kommune.

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forankret i Den norske kirke. Vi skal fremme dialog og samhandling, styrke menighetenes kompetanse og anerkjenne troens plass og betydning i vårt flerreligiøse samfunn.

Senteret legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn. Vi går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en diakonal og solidarisk praksis. Vårt kontor er i Trondheim, men nedslagsfeltet skal på sikt omfatte hele Trøndelag.

Senterets har kompetanse på dialogfeltet gjennom et styre med stor kunnskap, en tverreligiøst sammensatt referansegruppe og to ansatte med erfaring fra lokalt og internasjonalt dialogarbeid.

 

Publisert 05.12.2019
Les også
Utlysning: Fortellere og deltakere til interreligiøs dialoggruppe for unge voksne Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) driver den interreligiøse gruppen INTER for unge voksne i aldersgruppen 18-30 år. Formålet med gruppen er Å tilby en dialogforestilling om tro...
Les mer
som ikke ser ut somdeg, som ikke tenker som deg, som ikke elsker som deg, som ikke snakker som deg, som ikke tror som deg, som ikkestemmer som deg, som deg selv. (Mark 12,31) Våre tanker og bønner er med alle som er berørt av terrorhandlingen under Oslo...
Les mer
Høsten 2022 planlegger vi følgende dialogkvelder: Torsdag 25. august kl. 18:00 Sølvberget Kulturhus Stavanger "Sjelen - Å forstå det viktigste ved et menneske" Torsdag 29. september kl. 18:00 Sølvberget Kulturhus Stavanger "Fortellinger om diskriminering og...
Les mer
Powered by Cornerstone