Nyheter>Tros- og livssyns forestilling
Inter HLV
Inter HLV

Tros- og livssyns forestilling

Tros- og livssyns forestilling

Forestillingen er et Gratis tilbud for VGS, høyskoler og organisasjoner (m.m) som ønsker å løfte frem dialogen i vår flerkulturelle og flerreligiøse hverdag. Vi skaper samtalerom og løfter frem dialogiske perspektiv som; uenighetsfelleskap, mangfoldssamfunn og identitet. Siden 2017 har forestillingen blitt fremført for 3000+ tilskuere, med gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.

Les mer om forestillingens utforming og faglige forankring nedenfor. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon og eventuell tilpassning inn mot temadager (m.m).

Utdrag av våre forestillinger

Utforming:

 • Introduksjon
  Forteller om Inter prosjektet og hva elevene skal få møte i dag.
 • Forestillingen
  3 til 5 fortellere fra ulike tros- og livssynsbakgrunner, deler sine personlige erfaringer om tro, liv og mening. Gjennom ulike dramaturgiske virkemidler blir disse fortellingene satt i dialog med hverandre, slik at både likheter og ulikheter mellom fortellingene kommer til syne.
 • Dialogrunde
  Etter fortellingsforestillingen gis det er lite innlegg om viktigheten av dialog, for så å gå videre til en fri dialog del mellom fortellerne og tilskuerne.
  Her får tilskuerne mulighet til å stille fortellerne alle slags spørsmål, av både den utdypende, oppklarende og kritiske sort.
 • For mindre grupper
  For grupper på under 30 deltagere erstattes den avsluttende dialogrunden med gruppesamtaler mellom elevene og fortellerne. Her blir elevene delt inn i mindre grupper og diskutere spørsmål etter vår K.L.I.K.K modell (se bilde). Avhengig av deltagertallet må lærer også være forberedt på å lede elevene i diskusjon om spørsmålene.

 

Forankring:

Tanken bak Inters forestillinger er at å møtes ansikt-til-ansikt med personer med ulike overbevisninger er en viktig del av religionsundervisningen. Gjennom forestillingen får elevene høre et mangfold av levende fortellinger tilknyttet tro og livssyn, fortalt ut ifra fortellernes egen, individuelle livserfaring. Noen av fortellerne har vokst opp religiøst, andre uten et spesielt forhold til tro- og livssyn. For noen ble tro og livssyn en utfordring, mens andre ble det er fundament i bygge videre på. Gjennom fortellingene får elevene innsikt i hvordan det kan oppleves å tilhøre ulike tros- og livssynstradisjoner. Samtidig forhindrer fortellernes mangfoldige bakgrunner og individuelle utgangspunkt at forestillingen blir forkynnende. Med utgangspunkt i denne tankegangen, ønsker Inter å bidra til økt religionsforståelse, kritisk tenkning, et inkluderende uenighetsfellesskap og en bredere dialog i mangfoldssamfunnet. Tilbakemeldingene fra elever og lærere er at stoffet også oppleves som svært relevant for eksamen.

 

Forestillingen tar utgangspunkt i lærerplanen for KRLE (1), men spesielt fokus på lærerplanens overordnede formål:
«Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. Undervisningen skal stimulere til allsidig dannelse og gi rom for undring og refleksjon. Videre skal faget bidra til evne til dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Dette innebærer respekt for religiøse verdier, menneskerettighetene og menneskerettighetenes etiske grunnlag»

 

I artikklene nedenfor finner du praktisk informajson og mer.

Ole Thomas Lindebø
Inter@kirkeligdialogsenter.no
92 62 19 13 (hverdager etter 10:00)

Tekst: Ole Thomas Lindebø
Publisert 08.01.2020
Les også
Onsdag 15. Juni kl 16:00 - 16:30 eller 17:00 - 17:30 eller 18:00 - 18:30 Billetter og ytterligere informasjon:Utstein Pilegrimsgard I år er det 1150 år siden slaget i Hafrsfjord, Norge ble samlet til ett rike og vi fikk vår første konge, Harald hårfagre. Det...
Les mer
Photo by Beth Macdonald on Unsplash Er du interessert i dialogarbeid, tro- og livssyn? Er du god til å organisere og jobbe selvstendig og i team? Vi har en ledig stilling som ungdomaskoordinator i 15% stilling. Jobben er fleksibel, spennende og lærerik. Fokuset...
Les mer
Søndag 1. mai, ble Daglig leder Lars Slettebø formellt innsatt i tjenesten som Dialogprest og Daglig leder av Kirkelig Dialogsenter i Stavanger. Handlingen foregikk i St. Petri kirke. Domprost Stefan Emmerhoff ledet gudstjenesten mens Kirkeverge og leder av Dialogsenterets...
Les mer
Powered by Cornerstone