Nyheter>Norsk nettverkskonferanse
Norsk nettverkskonferanse

Norsk nettverkskonferanse

Mellomkirkelig råd, Kirkerådet og de kirkelige dialogsentrene inviterer til nasjonalt nettverksmøte for dialog. Alle bispedømmer er invitert til å delta med minst to deltagere på møtet, som er en oppfølging av Kirkemøtesak 15/16: Religionsmøte og dialog. 

Møtet følger opp vedtaket hvor Kirkerådet og bispedømmene skal arbeide for flere dialogsentre i bispedømmene og at dette skal «… skje i et landsdekkende nettverk i samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale partnere.» (KM 15/16)

Arbeid med dialog er ikke nytt i Den norske kirke. Likevel kan arbeidet med dialog fremdeles kalles et spennende nybrottsarbeid i kirken. Hva betyr det for kirkens arbeid når tros- og livssynsmangfoldet kommer stadig tettere på kirkens arbeid: gjennom kirkelige handlinger, i barne- og ungdomsarbeidet og i kirkens kontakt med samfunnet rundt seg? Dialogen skaper spennende muligheter for nye perspektiver og samtaler om misjon, diakoni og ritualer, og nye samarbeidsformer og nye samarbeidspartnere. Om å være med på å skape trygge og gode lokalmiljøer for alle. 

Dialog skaper nye møteplasser både i kirken og i møte med andre tros- og livssynssamfunn lokalt, regionalt og nasjonalt. Dialogarbeidet har også vist seg å være en arena for kontakt og samarbeid med lokale og regionale myndigheter, partnere innenfor skole og helseinstitusjoner, sivilsamfunnet og andre partnere i samfunnet.

Kirkerådet har invitert minst to fra hvert bispedømme til møtet, en kontaktperson for dialogarbeidet på bispedømmekontoret og en som arbeider med dialog fra lokalt arbeid i bispedømmet. I de bispedømmer som har kirkelig dialogarbeid eller annet etablert dialogarbeid er det naturlig at ansatte her deltar.

Publisert 09.01.2020
Les også
Foto: Tore Sandberg, DT - Jeg kom til Drammen som 10-åring for 40 år siden og hele familien trodde vi skulle tilbake til Tyrkia. I 1996 forsto vi at det ikke kunne bli slik. Semra Ugur eier og driver en stor matbutikk på Strømsø. Elite mat er en ettertraktet...
Les mer
God morgen til alle sammen! Vi arbeidet fra hjemmekontorene våre med å skape nytt kunnskaps materiale og samle menneske sammen i dialog. Ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer om arbeidet vårt, trenger noen å snakke med, eller ønsker å planlegge fremtidige besøk av oss!
Les mer
Selv om vi ikke kan møtes i kirkene for bønn og fellesskap akkurat nå, så er vi her for samtaler på telefon og bønn. Send oss gjerne en mail så kan vi kontakte deg dersom du trenger en å snakke med eller om du bare vil at vi skal be for deg eller...
Les mer
Powered by Cornerstone