Nyheter>Din fortelling
Forhåndsvisning bilde (FB messenger)
Forhåndsvisning bilde (FB messenger)

Din fortelling

Formuler din fortelling

Inter er et prosjekt som arbeider med å lage samtale arenaer hvor mennesker kan snakke fritt om temaer relatert til tro, livssyn og liv.
Vårt mål er å bekjempe fremmedfrykt, stimulere til kritisk selvrefleksjon og gi et innblikk i hvordan tro og livssyn kan se ut i praksis.


Innefra utenfra perspektiv.
Det finnes nok av lærebøker om ulike tros og livssyns
ritualer og praksiser, dette er hva vi kan kalle et "utenfra perspektiv". Noe som beskriver som beskriver religionen/livssynet fra en nøytral synsvinkel. Dette kan være nyttig kunnskap å ha, men likevel er jo ikke troen en rent objektiv sak. Å tro handler om livet, hvordan vi ser på oss selv (vår identitet), hvordan vi ser på verden og hvilke verdier som er viktige for oss. Dette er de personlige dimensjonene ved det å tro, det er det subjektiv "innenfra perspektivet". Det er dette innenfra perspektivet Inter prosjektet handler om.

Målet er å vise tilskuerne hva troen/livssynet har betydd for deg i ulike faser av livet. Å gi et innblikk i spørsmålene, følelsene og valgene du har tatt.
Dine erfaringer er utrolig viktige. Mange (spesielt elever) synes det er vanskelig å sette ord på spørsmålene og utfordringene de møter, tro og livssyn knytter seg sterkt til hvordan vi ser oss selv, til vår identitet. Som forteller er du med å gi språk til alle dem som undrer, slik kan de kan finner egne ord og får en økt trygghetsfølelse.

Du trenger ikke fortelle dine dypeste sorger, i veiledningen du står din trygghet i fokus, du bestemmer selv hva som er relevant og konvertabelt å fortelle om.
Det gjøres også klart for tilskuerne at fortellingene de får høre er personlige og individuelle. Dvs; du
representerer ingen andre enn deg selv. Du kan/skal heller ikke svare for andres menneskers utsagn eller handlinger. Prosjektleder vil alltid være til stede og sikre at alle føler seg ivaretatt (vi har for øvrig ingen slike negative erfaringer til dags dato).Utformingen:
Selve fortellingen din varer i 7 til 10 minutter (eller ca 700 ord). Her er det litt slingringsrom avhengig av hvor vi fremfører.
Vi anbefaler at du holder deg til 7 minutter da det er mye lettere å forlenge fortellingen sin, enn det er å korte den ned 🙂
Fortellingen din deles opp i 4 punkter, prøv gjerne å holde punktene i noenlunde lik lengde.

 • Barndom
 • Ungdom
 • Voksen
 • Nåtid

Praktiske eksempler:

Eksempel på en tros- fortelling: PDF

To videosnutter fra en av våre forestillinger. Et kort utdrag og et lengre utdrag nedenfor:


 

 

 

 

 

 

 

 


Forslag til spørsmål du kan stille deg selv:

 • Var troen din noe selvsagt?
  Minner fra barndommen? Noe du kom til da du ble eldre? Rollemodell?

   
 • Husker du hvordan troen ble presentert for deg?
  Var det; utfordrende, spennende, undrende,
  positivt, negativt? ...
 • Påvirket troen hvordan du så på deg selv?
  Hvem «er» jeg? Hvem er jeg til forskjell for andre?

   
 • Var det/ble det utfordrende da du ble eldre?
  Barnetro vs. voksen tro, sosiale sammenhenger.

   
 • Påvirker kulturen din hvordan du så på din egen tro?
  Å tro i et annet land. Den du var hjemme og den du var "ute". 
   
 • Følte du press på å svare på spørsmål om troen din? Eller svare for andres handlinger?
  Kombinere tro og logikk?
 • Ser du spor av en «rød tråd» i fortellingen din?

  For noen er Voksen og Nåtid samme periode, i så fall kan du bruke nåtiden til å gi et inblikk i hva som engasjere deg i dag; det er viktig for meg å, jeg ønsker å lære mer om, jeg arbeider med [...].
  Flere av fortellerne opplever å se hendelser i nye sammenheng etter å ha arbeidet med sin egen historie. Når du så har formulert et utkast, vil du sammen med prosjektleder gå igjennom dette og diskutere dine vinklinger, refleksjoner og røde tråder. Utfordringen blir å finne og reflektere over de opplevelsene og standpunktene som på særegen måte har vært med på å forme trosvalgene dine (se eksempel på en tros-fortelling).

Nettsider


Annet
Når du har begynt å formulere et utkast, tar vi en gjennomgang av den sammen 🙂
Du vil selvfølgelig også få opplæring i hvordan du fremfører fortellingen og andre praktiske elementer slik at du er trygg i fremførelsen din. Ta gjerne kontakt underveis hvis det er noe du lurer på.

E-post: inter@kirkeligdialogsenter.no
Messenger: LINK
Telefon: 92 62 19 13

Publisert 06.10.2020
Les også
VÅREN 2022: For ytterligere detaljer se under fanene aktiviteter og kalender. Her finner du lokalene hvor arrangementeneforegår: - St. Petri kirke, Stavanger(trykk her for link til kart) - Sølvberget Kulturhus, Stavanger(trykk her for link til kart) - Nygatens forsamlingshus,...
Les mer
Høsten 2021 har vi jobbet med å videreutvikle «-sier vi», et ressursmateriell om antisemittisme, muslimfiendtlighet og rasisme mot rom. Materiellet ble først utviklet til bruk i menigheter i Den norske kirke og i høst har vi jobbet med en versjon til bruk...
Les mer
Drammen og omegn tros- og livssynsforum er en aktiv og oppegående forening. Siden 2007 har DOTL utviklet seg med aktiviteter for å styrke dialog og fellesskap i samfunnet vårt. Gjennom Drammen Sacred, Gjestebud og andre aktiviteter har DOTL satt preg på utviklingen...
Les mer
Powered by Cornerstone