Nyheter>Svanger med fremtiden
Svanger med fremtiden

Svanger med fremtiden

Professor Jan-Olav Henriksens teologiske arbeid i den pågående klimakatastrofen

Under årets Lönneboseminar i Strømsø kirke i september, holdt professor Jan-Olav Henriksen et foredrag som jeg sterkt anbefaler å lytte til. Han jobber med en ny bok som tar for seg klimatrusselens ( - eller riktigere: klimakatastrofen) i et teologisk perspektiv. Foredraget foreligger i videoform der han formidler sitt arbeid så langt det er kommet, enda ikke ferdig som manus, men altså i prosess til å bli bok.

Foredragets tittel er Eskatologi i Antropocen, altså en oppspill til å tenke teologisk om en geologisk tidsalder som preges av menneskets inngripen i de store, geologiske prosessene. 

Han tar utgangspunkt i uttrykket "Acts of God" som er et internasjonalt, juridisk uttrykk for hendelser utenfor forsikringsselskapenes ansvar. Menneskeskapte klimaendringer og påfølgende katastrofale  naturkatastrofer som stormer, flommer, tørke og artsdød, skaper en ny situasjon. Det er i beste fall uklart hvor grensen går mellom menneskelig ansvar og naturkatastrofer hinsides menneskelig kontroll. 

Det som gjør foredraget nærgående aktuelt i adventstiden er hans bruk av svangerskap som metafor. På samme måte som vordende foreldre venter på sitt ufødte barn med lengsel, kjærlighet og stor oppmerksomhet, slik kan vi også tenke om vår felles framtid. Slik vi hegner om det som enda ikke er kommet til verden som synlig, fysisk virkelighet, slik kan og bør vi også tenke på vår felles framtid i verden. 

 

Samtlige foredrag på Lönneboseminaret 2020 finner du på vår Youtubekanal..

Publisert 16.12.2020
Les også
Endelig er ressursheftet vårt Når mennesker møter kirken ferdigstilt etter en lang og spennende prosess. Ressursheftet erlaget for deg som jobber i menighet eller i annet arbeid der du møter tros-og livsynsmangfoldet, og tar utgangspunkt ikonkrete erfaringer fra...
Les mer
Våren 2021: For ytterligere detaljer se under fanene aktiviteter og kalender. Her finner du lokalene hvor arrangementeneforegår: - St. Petri kirke, Stavanger(trykk her for link til kart) - Sølvberget Kulturhus, Stavanger(trykk her for link til kart) JANUAR Søndag...
Les mer
Masteroppgaven jeg jobber med, handler om resiliens. Hva er det i oss mennesker som gjør at vi klarer oss gjennom kriser? Ravleen Kaur Pandher ble født i Drammen og flyttet til Solbergmoen da hun var ni. Barndommen var som for unger flest men brunfargen...
Les mer
Powered by Cornerstone