Oslo>Kalender>UTSATT: Miljøkrise og fremtidshåp

UTSATT: Miljøkrise og fremtidshåp

I forbindelse med kontaktgruppen for buddhist-kristen dialogs 25 årsjubileum, vil vi invitere til jubileumssamling med tema Miljøkrise og fremtidshåp. Gjennom 25 år med samtale om ulike temaer innenfor disse to religionene ønsker vi gjennom denne kvelden å vise hva denne dialogen har bidratt til i praksis og inviterer med andre tro og livssyn inn til en samtale om miljøkrise og fremtidshåp.

Miljøutfordringen er stor og det kan være lett å miste motet. Hvordan forholder vi oss til dystopien i miljø- og klimaspørsmålet? Hvilket ansvar ligger i våre tro og livssyn for å gjøre noe med miljøutfordringen og hva gjør trostradisjonene/ religionene våre med mangel på fremtidshåp? Er tro en livsflukt eller en mobilisering til ansvar/ handling i dette spørsmålet? Og kan tro og livssyn være en motkraft til det destruktive? Dette er spørsmål vi vil belyse i vår panelsamtale denne kvelden. 

Program kommer om ikke så lenge 

Powered by Cornerstone