Oslo>Kalender>Kurslansering: Hvordan jobbe med rasisme i kirken?

Kurslansering: Hvordan jobbe med rasisme i kirken?

14. februar inviterer vi til foredrag og workshop i Majorstuen kirke.

Kirkelig Dialogsenter Oslo utvikler et kurs om rasisme for kirkelige ansatte og frivillige. Vi inviterer derfor til lansering av kurset onsdag 14. februar fra kl 10-13 i Majorstuen kirke (Kirkeveien 84). Lunsj vil serveres 12:30. (OBS! Husk å melde deg på via skjemaet nederst på denne siden innen 7. februar.)

I tillegg til en workshop holdt av Kirkelig Dialogsenter, kan du få med deg tre svært spennende foredrag fra:

Cora Alexa Døving, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Lisa Esohel Knudsen, samfunnsdebattant, forfatter og nestleder i Minotenk

Winnie Nyheim-Jomisko psykologspesialist med fordypning i rasismerelaterte traumer, interseksjonalitet og mangfoldskompetanse

 

Program:

10:00 Velkommen v/Kirkelig Dialogsenter Oslo

10:10 Foredrag: Introduksjon til hverdagsrasisme v/Cora Alexa Døving Forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

10:40: Pause

10:45: Foredrag: Om bøkene Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet og Woke: Kulturkrig, kansellering og identitetspolitikk v/Lisa Esohel Knudsen Samfunnsdebattant, forfatter og nestleder i Minotenk

11:15 Pause

11:20 Workshop v/Kirkelig Dialogsenter Oslo

11:50 Pause

12:00 Foredrag: Minoritetsstress v/Winnie Nyheim-Jomisko Psykologspesialist med fordypning i rasismerelaterte traumer, interseksjonalitet og mangfoldskompetanse

12:30 Lunsj

 

Hvorfor snakke om rasisme i kirken?

Vår erfaring er at rasisme i liten grad blir tematisert lokalt, og at samtalene om tematikken så vidt har begynt i menighetene. Utgangspunktet for kurset er menighetenes virkelighet og lokale utfordringer. Målet for kurset er å bidra til økt refleksjon og bevisstgjøring av ubevisste og bevisste holdninger og fordommer, og at det kan gi verktøy til hvordan menigheter kan ta tak i krevende utsagn og kategoriseringer.

Kurset vil ha en dialogisk tilnærming, og skal kunne tilpasses etter hvem vi besøker. Kurset vil ha en lengde fra 90 min-3 timer, og vil blant annet inneholde en presentasjon med definisjoner, ulike øvelser fra -Sier vi og konkrete caser fra ressursheftet «Når mennesker møter kirken» som er et samtaleopplegg laget for menigheter/eller arbeid hvor man møter tros- og livssynsmangfold.

Velkommen til lansering!

Du finner Facebook-arrangementet her.

Powered by Cornerstone