Oslo>Nyheter>Temakveld: Når ord blir handling
Temakveld: Når ord blir handling

Temakveld: Når ord blir handling

Er du bekymret for økende polarisering og fremmedfrykt? Møter du av og til utsagn om «andre» som du opplever er problematiske? Bør kirken ha et større fokus på hvordan kristen retorikk brukes til å legitimere ytterliggående holdninger? 

Disse spørsmålene ble tatt opp da Oslo biskop Kari Veiteberg og Kirkelig dialogsenter i Oslo (KDO) inviterte til temakveld om konspirasjonsteorier, ekstremisme og muslimfiendtlighet 28.oktober 2019. Bakgrunnen for samlingen var angrepet mot Al-Noor moskeen i Bærum 10.august 2019, i tillegg til at dette er en tematikk som KDO har arbeidet med lenge. Hvordan kan vi som kirke svare på utfordringene med fremveksten av konspirasjonsteorier og høyreekstreme holdninger? var utgangspunkt for innledninger og samtale. Omtrent 30 deltakere var samlet for å få ny og økt kunnskap om tematikken. Målet for kvelden var at deltakerne skulle gå med inspirasjon til å arbeide med dette lokalt. 

Kvelden bestod av spennende innledninger av John Færseth, journalist og forfatter av boken KonspiraNorge, Shaoib Sultan fra Antirasistisk Senter, og forsker Cathrine Thorleifsson. Færseth snakket om hva som kjennetegner konspirasjonsteorier og hvordan vi kan imøtegå slike forestillinger. Sultan har gjennom sitt arbeid i Antirasistisk senter vært med på å kartlegge de høyreekstreme miljøene i Norge og gav oss et innblikk i funnene fra kartleggingen. Thorleifsson arbeider ved C-REX-senter for ekstremismeforskning ved UiO og snakket om hvordan kristendom (mis)brukes inn i høyreekstreme ideer. Videre bestod kvelden av samtale og arbeid med ulike caser i grupper. Kvelden avsluttet med panelsamtale med innlederne i tillegg til biskop Veiteberg og sokneprest i Bryn, Stein Bjarne Westnes. 

 

Takk til Mellomkirkelig Råd for bidrag for at vi kunne gjennomføre denne kvelden.

Publisert 22.08.2019
Les også
I januar dro Dialogisk menighetskurs på studietur til Gøteborg. Formålet med turen var å bli kjent med hvordan det dialogiske arbeideter i forstedene Angered og Bergsjöen. Dagene var innholdsrike medmange spennende møter og samtaler. IAngeredbesøkte vibydelen Hjällbo...
Les mer
Blantdeltakerne var det flere nordmenn, deriblant var dialogsentrene i Trondheim, Stavanger, Drammen og Oslo representert. Konferansen åpent med et foredrag av professor David Thurfjell som minnet oss på at toleranse er et privilegium og at alle som sitter...
Les mer
Ypsilonsamtaler er en podkast av og med Ivar Flaten fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Ypsilon er den ikoniske gangbroen over Drammenselva. Drammen er elveby og en by for brobyggere. Som daglig leder og dialogprest inviterer Ivar mennesker til samtaler der kulturmøter,...
Les mer
Relevante saker
Powered by Cornerstone